DISTRIBUIȚI

Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotențiar al Franței în Republica Moldova, Excelența Sa, Paul Graham, ieri, 31 mai, a vizitat, în premieră, raionul Telenești. Agenda ambasadorul a fost una de amploare, care a inclus vizitarea mai multor obiective din raion.

În vizita sa la Telenești, ambasadorul Paul Graham, însoțit de directorul Întreprinderii publice ”Savoie Dechets” s-a întâlnit cu administrația raionului, Doamna Mariana Ombun, Președintele raionului, cu dl Victor Mătrăgună, șeful Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, dna Nelea Cazacu, șeful – adjunct al Oficiului. În proiectul de agendă,  în cadrul proiectului de cooperare dezvoltat cu sprijinul Ambasadei Franței în Republica Moldova pentru municipalitățile Verejeni, Ratuș, Bănești, Chițcanii Vechi, Telenești și Întreprinderea « Savoie Déchets » (Chambéry), numit „Spre o gestionare intercomunală, eficace și durabilă a deșeurilor în zona Central – Estică a Republica Moldova”.

La întrevedere au participat, desigur, și autoritățile publice locale ale unităților administrativ-teritoriale implicate în proiect.

În prima etapă, ambasadorul a vizitat liceul teoretic „Lucian Blaga” din orașul Telenești, întâmpinat călduros, a asistat la careul solemn de închidere a anului școlar. Întâlnirea oficialului cu elevii liceului se datorează faptului că, în decursul anului curent, liceenii și cadrele didactice au beneficiat de instruiri și activități organizate cadrul proiectului nominalizat.

Următoarea întrevedere protocolară s-a desfășurat la Consiliului raional, în sala de ședințe în cadrul căreia ambasadorul s-a întâlnit cu administrația raionului, precum și cu șefii secțiilor și direcțiilor. Această discuție s-a axat pe oferirea oficialului francez a unui spectru lărgit despre principiile de organizare teritorială și domeniile de activitate a raionului Telenești, în mod special pe principiile de organizare și gestionare a îndeletnicirilor publice.

În cadrul discuțiilor, doamna președinte a menționat că raionul Telenești este onorat de vizita înaltului oficial și a făcut referire și la unele aspecte cum ar fi: ”…Apreciem disponibilitatea Excelenței Sale inclusiv, deschidere şi atitudinea pro-activă care poate duce la o colaborare frumoasă între instituţiile noastre…   Pentru Republica Moldova susţinerea politică, economică şi socio-culturală acordată de către Franţa reprezintă un suport în procesul de democratizare a societăţii, a reformelor economice şi, în special, în procesul ţării noastre de a se racorda la standardele şi valorile europene. Avem toată încrederea și speranța că această colaborare nu se va opri aici, iar Ambasada Franței va rămâne și în continuare un partener devotat atât Republicii Moldova, cât și al raionului Telenești…”

Totodată, președinta raionului a transmis Domnului Ambasador, precum și poporului francez sincere mulțumiri pentru implicarea și susținerea directă acordată localităților raionului Telenești și a menționat că administrația raionului crede  în păstrarea relațiilor existente de colaborare și prietenie, și speră că va continua cooperare reciprocă și avantajoasă. ”Suntem siguri că această vizită va da un impuls puternic pentru a continua depunerea tuturor eforturilor comune pentru a dezvolta proiecte eficiente și a le implementa în practică”, a menționat doamna Ombun.

La rândul său, Excelența Sa, Paul Graham a menționat că poporul Francez va susține întotdeauna Republica Moldova pe parcursul propus, acel spre alinierea la standardele țărilor europene. Paul Graham a punctat domeniile de finanțare care prezintă interes pentru țara sa –  eficiența energetică, construcția sistemelor de apă și canalizare, irigare și împădurire; transport, inclusiv transportul feroviar. El a mai spus: ”Sunt aici ca să construiesc punți între autoritățile din Moldova și Franța, dar și între întreprinderile franceze și moldovenești dar și între societățile noastre. Avem multe proiecte comune, în diverse sectoare.”

După întrevederea cu administrația raionului, oficialul a vizitat Muzeul raional de Istorie și Etnografie Telenești. A rămas foarte impresionat de vizită și a menționat că avem o bijuterie prețioasă a raionului pe care trebuie neapărat să o protejăm, deoarece este istoria noastră lăsată prin obiecte confecționate ce păstrează în ele tradiții și obiceiuri care ne definesc ca popor și națiune. Oficialul a avut ocazia să lase un mesaj în cartea de vizită, astfel cum o fac toți vizitatorii speciali ai muzeului.

În drum spre următoarea locație, ambasadorul a solicitat  un popas la una din platformele de colectare a deșeurilor care a fost amenajată în cadrul proiectului și unde sunt instalate compostoarele, tomberoanele pentru colectarea plasticului. După aceasta a făcut o vizită la Întreprinderea  Municipală „Serviciul de Salubrizare Telenești” unde a putut vedea, la fața locului, cum este colectat și presat plasticul acumulat din colectoarele instalate în oraș, după care a mers și la depozitului de deșeuri de la marginea orașului.

În cadrul acestei intervenții, delegația, a efectuat o vizită la depozitul de deșeuri unde are loc depozitarea deșeurilor din două comune, parte a proiectului. În eventualitatea implementării strategiei de gestionare a deșeurilor aceasta ar urma să devină stație de transfer. Aici, delegația au putut observa cum funcționează  tractorul și tocătorul procurat pentru prelucrarea deșeurilor organice.

La final, Oficialul a mulțumit pentru primirea călduroasă în raionul Telenești, a transmis pentru locuitorii acestui raion mai succese în realizarea proiectelor care sunt menite să îmbunătățească condițiile de trai, atât pe termen scurt cât și pe termen lung.