30 de ani în lumea cărților

30 de ani în lumea cărților

1301
DISTRIBUIȚI

Într-o şcoală modernă din zilele noastre, au loc mai transformări, atât în legătură cu structura şi conţinutul procesului instructiv-educativ, cât şi în legătură cu tehnologia acestuia. Iată de ce bibliotecile şcolare ar trebui să devină surse de informare permanentă şi la zi, prezente activ în viaţa şi lumea elevilor. Pentru a motiva elevii să viziteze bibliotecele, cei care răspund de activitatea lor, bibliotecarii şcolari şi cadrele didactice, găsesc noi forme şi metode de muncă cu cartea, care să corespundă cât mai bine procesului de modernizare a învăţământului.
Pentru Zinaida UNGUREANU, bibliotecară în Liceul Teoretic „Olimp” meseria de bibliotecar nu înseamnă doar o simplă profesie, ci o muncă enormă ce necesită dăruire, cunoștere, perseverență. Timp de 30 de ani, cărțile îi sunt alinarea și face tot posibilul pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor întreaga informaţie necesară, precum şi instrumentele de documentare şi metodologia de utilizare. Pe parcursul activității, dumneaei a demonstrat că este persoana de nădejde pentru activitatea educativ-culturală din liceu.
„Cartea este sufletul omului, în carte poți și vedea, a te pătrunde, a cunoaște, a fi în rând cu lemea, pentru că ea în orișice moment te ajută,” afirmă Zinaida UNGUREANU.
Pe lângă cele realizate în tot acest timp, își dorește să mai completeze fondul de carte, pentru că: „odată cu completarea cărților noi, se bucură și copiii.”
Primordial pentru doamna Zinaida este să poată oferi cărți pentru toate gusturile, iar cei care trec pragul bibliotecii în căutatre unei cărți să nu plece disperați și întristați, dar să fie aprovizionați la moment, cu cele mai accesibile și necesare materiale.
Elevii sunt foarte mulțumiți de biblioteca liceului. Recunosc că în era tehnologiilor moderne, unii o mai evită, dar, pregătirile pentru BAC le desfăsoară la bibliotecă.
„Avem o bibliotecă modernă, cu spații agreabile ce oferă o ambianță plăcută, atractivă și predispusă la studiu, lectură și comunicare. Putem găsi colecții bogate, iar domna Zinaida ne ghidează și ne ajută pentru a obține rezultatul dorit,” a menționat Mihaela Organ, elevă în clasa a XII-a.
Profesorii la rândul lor au dor cuvinte de laudă pentru bibliotecara liceului, care, spun ei, este foarte responsabilă și muncește cu dăruire de sine.
Accesul la o colecţie diversă şi mare din bibliotecă este unul din elementele esenţiale în încurajarea copiilor să citească. Deci, biblioteca şi bibliotecarul uninduși forţele, la modul responsabil, pot oferi cititorului servicii de informare în concordanţă cu nevoile acestuia, cu tradiţia şi cu valorile noastre perene.