DISTRIBUIȚI

Primăria Scorțeni raionul Telenești, anunță concurs privind ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef.

Concursul se va desfășura peste 20 zile de la data publicării anunțului în săptămânalul „Ecoul Nostru”.

Informații suplimentare la numarul de telefon: 0258-77236, 0258-77-237

 


DASPF Telenești anunță concurs pentru ocuparea funcției asistent social comunitar în Primăria Verejeni.
Relații la telefon: 0256/22548


 

Primaria s.Chiștelnița r-l Telenești anunță vacantă funcția de contabil-casier.

Sarcinile de bază:

1. Ete responsabil de calcularea și achitarea salariului personalului.
2. Este responsabil de raportarea lunară, trimestrială și anuală privind calculele și achitările salariale.
3. Contribuie la elaborarea bugetului local, dărilor de seamă anuale și trimestriale.
4. Este responsabil de perfectarea listelor tarifare, schemele de încadrare și alte formulare.
5. Alte sarcini care pot să apară în procesul de lucru.
Condiții de participare:
1. Deține cetățenia R.M.
2. Nu are antecedente penale.
3. Are studii în domeniul contabil (superioare, colegiu)
4. Posedarea cunoștințelor de operare la calculator:Word, Excel,Internet.
5. Cunoașterea programei contabile 1C.
6. Cunoașterea legislației în domeniul salarizării și modul de calculare a salariului.

Peroanele interesate se pot adresa la primăria Chiștelnița sau, pot apela la nr. de telefon 025878236.


Anunț cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (preceptor fiscal) în cadrul primăriei comunei Chișcăreni, raionul Sîngerei.

Condiţii de bază pentru participare la concurs:
Studii superioare sau medii speciale în domeniile economie, finanţe, contabilitate şi audit;
Deţinerea cetăţeniei R.Moldova cu viză de domiciliu în teritoriul primăriei;
Posedarea limbii de stat;
Neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului de pensie pentru limită de vîrstă:
Capacitate deplină de exerciţiu;
Experienţă profesională de minim 2 ani în domeniu sau conform studiilor obţinute;
Apt din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.
Abilităţi de lucru la computer.
Sarcini de bază:
Colectarea impozitelor de la persoanele fizice din teritoriul primăriei.
-Candidaţii vor depune dosarul de concurs în termen de 20 zile calendaristice după publicarea avizului, la Primăria Chișcăreni, care va conţine următoarele acte:
-Curiculum Vitae de model Europass;
-formularul de participare ;
-originalul/copia buletinului de identitate ;
-originalul/copia, diplomei de studii superioare ;
-originalul/copia carnetului de muncă;
-certificatul medical;
-cazierul judiciar;
*Pentru informații suplimentare tel.0(262)55-1-36 sau mob. 067116754


 

Primăria or.Biruința, raionul Sângerei anunță repetat petrecerea concursului pentru suplinirea funcției vacante de specialist recrutare și încorporare.
Criterii de selectare:
Studii superioare;
Experiență de lucru;
Vechimea în muncă nu mai puțin de 3 ani;
Cunoașterea calculatorului;
Posedarea limbii de stat.
Actele necesare:
Cererea de participare;
CV-ul
Formularul de participare
Copia actelor de studii
Copia buletinului
Certificatul medical
Setul de documente se va depune la secretarul consiliului or.Biruința. Pentru detalii formați: 026230773, timp de 15 zile de la publicare.
Concursul pentru suplinirea funcției vacante va avea loc peste 20 zile calendaristice din momentul publicării avizului.
Valentina RUSU, primara or.Biruința