DISTRIBUIȚI

Stimați juriști,
Tradițional, la19 octombrie, în Republica Moldova se sărbătorește Ziua profesională a Juristului. Marcarea acestei sărbători constituie o oportunitate de a recunoaște aportul juristilor la edificarea statului de drept prin promovarea valorilor sociale supreme, legalității și echității sociale, prin exercitarea justiției și apărarea demnității omului, a drepturilor și libertăților.
Profesia de jurist impune cunoștințe temeinice, integritate, responsabilitate, demnitate și verticalitate.A fi jurist înseamnă a avea o profesie nobilă și o muncă grea, căci finalitatea activității trebuie să fie Adevăr, Dreptate și Echitate. Aceste calități sunt imperative pentru garantarea și promovarea reformelor democratice, precum și pentru consolidarea statului de drept prin asigurarea supemației legii.
Cu ocazia acestei sărbători, în numele Consiliului Raional și al meu, cu o deosebită plăcere felicit pe toți juriștii care au îmbrățișat această nobilă profesie. Vă mulțumim pentru devotamentul și abnegația cu care Vă faceți meseria, dorindu-Vă sănătate, prosperitate, împliniri frumoase în viața personală și profesională.
Fie ca aprecierile pentru contribuția Dumneavoastră întru triumful dreptății și a echității să Vă aducă multă satisfacție, perseverență și să realizați cât mai multe acțiuni de avergură în promovarea valorilor profesionale.

Cu înalte considerațiuni, Mihail Bîrsan,
vicepreședinte al raionului
BP