DISTRIBUIȚI

Dragi vrăneșteni!

    La 21 septembrie marcați o mare și Sfântă sărbătoare – Hramul Bisericii și al localității. Cu toți ne bucurăm de succesele înregistrate pe parcursul anului curent, cât și de la fondarea localității. Împreună schițăm noi obiective de perspectivă. Sunteți niște oameni mai deosebiți, și satul, atitudinea față de lucrurile și evoluțiile ce au loc în localitate Vă este deosebită. De la un hram la altul se schimbă multe în viața fiecăruia și a localității. Fiecare dintre Dumneavoastră asigurați aceste schimbări și Vă implicați activ. În asemenea lucruri comune sunteți toți ca într-o familie unită, numeroasă și săritoare la nevoie. Admirăm acest spirit al Dvs. de buni gospodari, oameni generoși, iubitori de baștină, cu răbdare și înțelepciune. Vă mulțumesc din suflet pentru munca depusă, acțiunile nobile îndreptate spre consolidarea faptelor bune și a frumoaselor intenții.
Vă adresăm felicitări și calde urări de bine, Vă doresc sa aveți un cer senin, o viață cu noroc și bucurii, noi succese și realizări, să Vă bucurați de multe zile pașnice și cu soare, de un pământ mănos și rodnic care să Vă aducă prosperare. Să aveți parte de un hram fericit, cu oaspeți dragi, așteptați, cu lumina bucuriei în case, în sufletele Dvs. Știu, nu așteptați niciodată să cadă ceva gratuit. Munciți mult, îndemnându-Vă unul pe altul, familie cu familie. Vă sprijiniți, ajutorți, bucurați unul pentru altul. Pentru toate Vă purtăm respesct și o admirație aparte.
Să Vă dea Domnul multă sănătate, să Vă însenineze mereu sufletul.
Cu tot respectul, Gheorghe BRAȘOVSCHI, primar de Sângerei

Iubiți frați și surori întru Domnul!
Prin rugăciunile Preacuratei Maici a lui Dumnezeu se ține lumea până astăzi. Mila Domnului, care coboară este numai prin mijlocirea Maicii lui Dumnezeu, Mama noastră cea din ceruri. Avem o mamă duhovnicească, ce mijlocește și pururea se roagă pentru toate popoarele de pe fața pământului, dar mai cu seamă pentru popoarele creștine.
În orice zi a vieții noastre avem nevoie de mijlocirea Maicii Domnului Înaintea lui Dumnezeu, pentru noi, oamenii. Mijlocirea ei înseamnă ajutor, iar ajutorul înseamnă har, energie a Duhului Sfânt, putere și creștere duhovnicească.
Nașterea Maicii Domnului, pe care o vom sărbători joi, 21 septembrie este o mare sărbătoare pentru noi toți, dar mai cu seamă pentru locuitorii satului Vrănești, care în această zi își sărbătoresc Hramul Bisericii și al localității.
Să se reverse milele Bunului Dumnezeu, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, asupra localităților noastre și asupra întregului pământ.
Să cerem cu toată inima și în tot ceasul ajutorul rugăciunilor Preasfintei și Preacuratei Maicii a lui Dumnezeu, iar grabnicul ei ajutor să aducă peste sufletele noastre mila ei și îndurarea Preaputernicului Dumnezeu.
Tuturor Vă doresc sănătate, bunăstare, prosperare și Hram fericit.

Marcel DODU, parohul Bisericii „Naștera Maicii Domnului” din satul Vrănești