Ziua Arhitectului

Ziua Arhitectului

135
DISTRIBUIȚI

Stimați Arhitecți,

     În prima zi de luni a lunii octombrie, arhitecții comemorează sărbătoarea profesională, fiind un plăcut prilej de a-i felicita și de a ne aminti încă odată de înalta misiune de arhitect. Creator al operelor arhitecturale, acesta știe să măsoare, să creioneze ideile de proiect, să mânuiască diverse unelte, să primească satisfacție când își vede înălțată creația.
     Arhitectura formează mediul în care locuim și activăm, iar opera arhitecturală persistă de-a lungul veacurilor și transmite din generație în generație istoria poporului. Anume arhitecților le revine sarcina de promovare a politicii statului în domeniul arhitecturii și urbanismului – protecției și utilizării adecvate a monumentelor de arhitectură și urbanistică, a nivelului arhitectural artistic al construcțiilor, creării unui mediu adecvat de viață și respectarea disciplinei urbanistice în teritoriu.
     Cu prilejul Zilei Arhitectului, în numele funcționarilor din cadrul Consiliului raional, Aparatului Președintelui raionului și al meu personal, Vă doresc în primul rând realizări arhitecturale cât mai frumoase și durabile în raion, să fiți recunoscuți și apreciați după merite, să Vă mențineți talentul, spiritul creator și perseverența în autorealizare. Să aveți parte demultă sănătate, un cer senin, de soare plin, bucurii nemărginite, succes în toate și realizări deosebite.

Cu profund rescpect, Mihail Bârsan
BP