DISTRIBUIȚI
Poză-simbol

Stimați consumatori, aducem la cunoștința Dumneavoastră, că pe parcursul anului 2017 în republică s-au înregistrat 11 accidente soldate cu 8 decesuri, cauzate de indiferența față de folosirea corectă a gazelor în sectorul comunal.

Cele mai multe accidente se înregistrează în locuințele personale, majoritatea având drept cauză încălcarea regulilor de securitate la folosirea gazelor – reparații de sine stătătoare a sistemelor de încălzire, conectarea lor improvizată, starea tehnică nesatisfăcătoare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare.
Pentru fiecare cetățean este important să conștientizeze faptul, că gazele naturale sunt utile numai în cazul respectării unui minim de măsuri, în scopul protejării vieţii membrilor familiei precum şi a proprietății sale! Consecințele nerespectării acestora pot fi următoarele:
Gazele se livrează către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcționări a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, a coșurilor de fum și canalelor de ventilare, confirmate anual prin acte corespunzătoare ale întreprinderilor specializate. La cererea reprezentantului filialei ”Sângerei-Gaz” e necesar să prezentați actele de verificare a coșurilor de fum și canalelor de ventilare.
Responsabili pentru utilizarea inofensivă și deservirea tehnică a aparatelor consumatoare de gaze în case și apartamente sunt beneficiarii (proprietarii).
Consumatorii casnici urmează să efectueze deservirea tehnică prin intermediul operatorului sistemului de distribuție si/sau întreprinderii specializate, în baza cererii scrise.
În conformitate cu documentele normative, filiala „Sângerei-Gaz” invită consumatorii să încheie contracte privind prestarea serviciilor de deservire tehnică, ce cuprinde:
– deservirea conductelor de gaze şi accesoriilor;
– deservirea aragazelor;
– deservirea încălzitoarelor instantanee de apă şi a celor capacitive;
– deservirea sobelor alimentate cu gaze naturale.
Pentru a vizualiza Contractul-model privind prestarea serviciilor de deservire tehnică şi pentru informații suplimentare, puteți accesa site-ul www.balti-gaz.md
De asemenea, Vă puteți adresa la sediul Filialei ”Sângerei-Gaz” pe adresa:
or. Sângerei, str. Buianov 6, tel. 0 (262) 2-18-04
Administraţia SRL „Bălţi–Gaz”