Verificarea instalațiilor de gaze – Siguranța fiecărei familii

Verificarea instalațiilor de gaze – Siguranța fiecărei familii

95
DISTRIBUIȚI

Combaterea intervenţiilor neautorizate la echipamentele de măsurare a consumului de gaze naturale reprezintă o preocupare constantă pentru SRL „Bălţi-Gaz” filiala „Sângerei-Gaz”. Aceste interveneţii aduc prejudicii importante şi totodată pot genera incidente deosebit de grave, cu însemnate pagube materiale şi/sau victime umane.
În urma verificărilor în teren, în raionul Sângerei comuna Mîndreştii Noi, a fost depistat un consumator care a efectuat neautorizat intervenţii în echipamentul de măsurare gaze. Acesta a oprit mecanic mecanismul de înregistrare a contorului de gaze naturale, ducând la neînregistrarea a 1 673 m3 de gaze naturale, prejudiciul total aferent adus furnizorului fiind estimat la suma de 11 090.38 lei.
SRL „Bălţi-Gaz” filiala „Sângerei-Gaz” subliniază faptul că aceste intervenţii asupra echipamentelor de măsurare a consumului de gaz în scopul înregistrarii unui consum mai mic decât cel real, reprezintă însuşire ilicită, conform Codului Penal al Republicii Moldova art. 194 această infracţiune se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1850 unităţi convenţionale, sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.
Recomandăm consumatorilor să nu intervină personal precum şi să nu accepte „ofertele” venite din partea anumitor persoane în vederea efectuării unor modificări, de orice natură, menite să împiedice înregistrarea cantităţilor reale de gaze naturale consumate. Totodată atragem atenția asupra riscurilor la care se expun cei care recurg la astfel de metode.
În scopul creşterii gradului de responsabilitate în ceea ce priveşte aplicarea regulilor de siguranţă Vă reamintim şi atragem atenţia asupra următoarelor:
SE INTERZICE:
* să se efectueze fără autorizaţie lucrări de gazificare a casei (apartamentului);
* ă se supună unor modificări construcţia utilajelor de gaze naturale;
* să se astupe canalele de ventilaţie şi componentele acestora;
* să se utilizeze gaze în cazul defectării utilajului de consum;
* să se lase fără supraveghere instalaţiile de gaze în funţiune cu excepţia celora echipate cu sistem de închidere automată;
* să se folosească încăperile, unde sunt instalaţii de gaze, pentru somn şi odihnă;
* să se folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze;
* să se efectueze lucrări de terasament în raza de 15 m pe ambele părţi ale conductei de gaze naturale fără autorizaţie şi fără coordonarea şi prezenţa reprezentantului SRL „Bălţi-Gaz” filiala „Sângerei-Gaz”;
* să se producă lucrări neautorizate de conectare a aparatelor de utilizare a gazelor naturale.
SRL „Bălţi-Gaz” filiala „Sângerei-Gaz” face apel la spiritul civic al cetăţenilor pentru a sesiza compania noastră sau organele de cercetare penală, dacă au cunoştinţă de existenţa unor intervenţii neautorizate la instalaţiile de gaze naturale, intervenţii ce pot duce la importante pagube materiale şi/sau pierderi de vieţi omeneşti.
Pentru informaţii adăugătoare privind securitatea consumului de gaze naturale Vă puteţi adresa la oficiul SRL „Bălţi-Gaz” filiala „Sângerei-Gaz” situat în or. Sîngerei str. Buianov 6 tel. 0 (262) 2-22-04 sau www.balti-gaz.md.
În cazul mirosului de gaze, contactaţi telefonul de urgenţă 904!

Administraţia SRL „Bălţi-Gaz”