Valeriu RUSU, cel de după cortină

Valeriu RUSU, cel de după cortină

293
DISTRIBUIȚI

   Îl cunoaştem cu toţii, căci fiecare eveniment cultural, festival sau sărbătoare profesională, concurs de cântec, dans sunt imposibile fără el, Valeriu RUSU, şeful Secţiei Cultură a Consiliului raional. Din respect faţă de talentul lui de regizor al tuturor manifestaţiilor culturale, mulţi l-au rebotezat cu drag, ministrul culturii. Este, poate, cea mai de excelenţă diplomă pe care i-a atribuit-o de la sine spectatorul locului, cei din vatra neamului, admirându-i talentul, omenia şi inteligenţa de om al culturii.

   Astfel este apreciat Valeriu RUSU, cel din lumina deschiderii cortinei, moderatorul tuturor spectacolelor muzical – artistice, evenimentelor culturale şi sărbă- torilor profesionale. Toate tablourile şi mişcările culturale sunt imposibile fără el. Are o imagine şi o prezenţă splendidă, cu puterea de a copleşi publicul, a prezenta scenariul spectacolului regizat de sine însăşi ca pe o comoară artistică, care purifică şi naşte revelaţie sufletească.

Oricât ar fi sufletul de împietrit în dezamăgire, durere sau neîncredere, el reuşeşte să inspire că, cultura prin tendinţa sa de a ţese frumosul, poate şi va salva lumea. Specialiştii şi manageri ai domeniului ca el vor salva cultura. Iustina SCARLAT, directoarea Centrului Naţional de Creaţie Populară, fiind în calitate de preşedintă a juriului la unul din concursurile de la noi, s-a minunat de activitatea sa largă, cu suflet pentru cultură, cu perfecţiune de moderator. A făcut această apreciere nu doar prin mesajul expus public în sala mare de spectatori. Aprecierea s-a regăsit în Diploma de excelenţă „Pentru merite deosebite în promovarea creaţiei populare”, pe care a primit-o din partea Centrului Naţional.

   În mediul nostru ne bucurăm şi beneficiem de acest val al frumosului şi al artei pe care ni-l transmite în fiecare activitate. Cu fiecare spectacol el este altul, irepetabil. Însă cel de după cortină e mult mai profund, mai angajat decât ceea ce ne aduce la vederea şi percepţia sufletului. Frământul adevărat pentru lumina culturii care ne-o dăruieşte se ţese după cortină.

Mai mult, modelul lui Valeriu RUSU este împrumutat de colegii săi din republică. Nimeni în altă Direcţie de Cultură nu promovează în număr atât de mare şi variat de concursuri – festivaluri, cu care ne-am obişnuit. Prin multe din ele venerează memoria oamenilor mari ai neamului, ai baştinei: Festivalul „De ce plâng, chitarele”, dedicat marelui compozitor MIHAI DOLGAN, festivalul fanfarelor, dedicat dirijorului din eternitate EUGEN VOINIŢCHI. Colega sa, Valentina SECUREANU, regizoarea teatrului-model „Vasile Alecsandri” din Chişcăreni susţine că datorită managementului profesional al domnului RUSU ne deosebim la nivel de republică, prin acelaşi concurs raional „Eminesciana”. Alte raione nu promovează, lasă pe seama instituţiilor şcolare descoperirea în continuare a…

continuarea o veți citi în numărul 11 al ziarului din săptămâna aceasta

Foto: Moldova 1