DISTRIBUIȚI

Membrii Clubului „Floarea albastră” împreună cu mentorul lor Ecaterina ATANASOV, profesoară de logos la Liceul Teoretic „M.Eminescu” au organizat o întâlnire de suflet cu poetul Valeriu MATEI. Întâlnirea a avut loc în incinta instituţiei liceale, unde membrii clubului şi-au exprimat adoraţia faţă de poet şi versurile sale prin mesaje calde despre cine este poetul, de unde vine, care-i sunt rădăcinele şi înălţimile atinse în sufletele admiratorilor creaţiei şi verticalităţii sale. Mesajele expuse elegant şi frumos despre creaţia sa, l-au surprins, i-au răscolit sufletul şi l-au făcut mândru de ei şi de profesoara care îi ghidează.

Alături de liceeni şi colectivul profesoral au fost prezenţi şi au admirat primirea caldă a poetului, mulţi prieteni ai creaţiei sale: din domeniul culturii, ai Administraţiei Publice Locale, consilieri raionali.

Cu toţii au rămas surprinşi de primirea care i s-a organizat. Au admirat declaraţiile de apreciere şi de cunoaştere a vieţii şi creaţiei exprimate de membrii Clubului „Floarea albastră.”

Valeriu MATEI este cel mai bătut dintre condeeri. Locul din dreapta inimii lui ocupă creaţia sa care relevă durerea străbună. Poeziile sale aduc adevăruri scăpate ca să ştim cu maximă claritate cine suntem. Sunt ziduri înălţimii, clanţ sclipitor de lună şi el prin ele dovedeşte că rămâne a fi lupul de jertfă  şi de sânge, de dragul neamului şi a valorii. Astfel autorul pune accent pe valoare în cărţile şi discursurile sale şi ele au nevoie de un cititor pregătit. În lumea văduvită de ruşine altarele îs lipsite de lumină şi cărţile sale aduc acestă lumină în altare”, inspirată de creaţia sa proaspăt lecturată, a iniţiat dialogul de suflet cu poetul Ecaterina ATANASOV.

După ce a ascultat cu sufletul reflecţiile aduse de liceeni, profunde şi frumoase care au relevat că „o ţară mai frumoasă ca aceasta nu am „dar mai suntem vre-o patru milioane îngenunchiaţi”, poetul a mărturisit că o asemenea primire că aceasta nu i s-a făcut nicăieri. Prin ea i s-a statornicit în suflet încrederea ca asemenea tineri ca aceştia vor ridica ţara din genunchi. Moldova nu va fi lăsată „în imaginea unui râu care se surpă”.

Ca răspuns la eleganţa recitativă a versurilor şi mărturisirile de dragoste care le-au făcut membrii Clubului „Floarea albastră” prin cunoşterea şi studierea aprofundată a operei sale, poetul a dăruit alte momente de revelaţie prin mai multe versuri declamate şi prin daruri de carte. Cu drag şi sinceritate el a răspuns la întrebările venite din partea admiratorilor săi. Licenii i-au cerut şi poveţe: ce paşi să urmeze pentru a merge în viaţă pe verticala cât de cât apropiată de cea a poetului şi patriotului neamului Valeriu MATEI, cum să facă să aibă multă grijă, cum o are el  „de ce se întâmplă în cetate” şi i-au lăsat pentru suflet mărturisirea că poetul este pentru ei „zidurile în flăcări, altar al unui templu” şi cel care şi-a potolit setea cu lacrimi băute din Prut.

„Prin acest dialog cu dvs. ne-am împlut paharul nostru spiritual”, a pus accent către final şi a mulţumit una dintre membrele clubului.

Continuarea o citiți în nr. 48 al ziarului