Valentina OSOIANU, făclia de cuget a liceului

Valentina OSOIANU, făclia de cuget a liceului

368
DISTRIBUIȚI

     Povestea cu numele Valentina OSOIANU începe demult, cu decenii în urmă când ea vine la Cubolta, profesoară de chimie şi biologie şi devine soţia lui GHEORGHE OSOIANU, lider în agricultura localităţii şi a raionului.

       Fiică a altor vremuri şi a altor generaţii, ea rămâne în pasul timpului şi al realităţii, adorată de liceenii şi colegii săi, respectată de părinţii acestora, apreciată prin distincţii la nivelul Direcţiei Educaţie şi ministerial, drept manager de succes. Este reperul familiei pentru cei trei copii şi patru nepoţei, încurajată de lumina soţului din eternitate.

       Timp de 21 de ani, Valentina OSOIANU conduce activitatea liceului din satul Cubolta, „Pan Halippa”, iniţial şcoală generală, apoi din anul 2004 instituţia şcolară îşi asumă statutul de liceu. În tot acest timp, ea reuşeşte să fie făclia de cuget şi de bună organizare şi management a activităţii liceului. Constant, la Conferinţa Pedagogică raională ridică premiul pentru locul I sau cel puţin II pentru rezultatele impresionante şi pentru cea mai bună pregătire a instituţiei către un nou an şcolar.

        Discipolii săi, ea, drept profesoară de chimie, cât şi colegele Ludmila MOSCALU sau Ana PODLISNIC complează Lotul Olimpicilor atât raional, cât şi naţional cu discipoli premianţi, ocupând locuri distincte şi menţiuni la Olimpiadele republicane.

     Ion ROŞCA, şeful Centrului Metodic raional confirmă, că: „Piscul de glorie pentru raionul Sângerei şi desigur pentru Liceul „Pan Halippa” l-a atins anul trecut Cătălin Cudalb, un nou triumf al olimpicilor de la Cubolta. Liceanul a acupat locul II la proba orală. Acestea sunt rezultatele discipolilor instituţiei condusă de directoarea OSOIANU, care ştie să cizeleze diamantele personalităţii elevilor. În această măsură ea contribuie cu toată dăruirea la susţinerea şi promovarea copiilor dotaţi, creând condiţii favorabile în creşterea lor intelectuală şi spritiuală. Acesta este şi nivelul de implicare al colegilor săi profesori, pe care ea ştie să-i aprecieze şi să-i motiveze a fi cei mai buni”. Astfel, ea dă tipar sacrelor valori ale şcolii. S-ar părea că dincolo de acest spaţiu educaţional nu există nimic, atât de mult este implicată.

Cel mai frumos lucru este că ea nu oboseşte, poartă cu eleganţă imaginea senină a femeii contemporanietăţii, cu lumină în fapte, cu toleranţă faţă de colegi, discipoli şi propriii copii. Are porţile sufletului mereu deschise şi este receptivă, senină, glasul bunătăţii sale cheamă ca o fanfară. Frumoasă e ca şi florile, dar şi sensibilă, nedreptatea şi neadevărul îi rănesc sufletul. „Este un om minunat şi o fiinţă puternică, totodată foarte bună şi generoasă. Ea deţine puterea, dar nu pentru a…

continuarea o veți citi în numărul 13 al ziarului din săptămâna aceasta

Foto: din arhiva personală