DISTRIBUIȚI
În poză: Ion ROȘCA

A doua jumătate a lunii februarie, a devenit tradițional perioada de reliefare a competențelor, dar și a nivelului de cunoștințe pentru elevi, în cadrul olimpiadei raionale la disciplinele de studiu. În total 39 de instituții din raion și-au delegat echipele pentru a-și demonstra capacitățile la cele 20 de discipline de studiu, incluse în programul de învătământ pentru clasele a IV- XII. Despre rezultatele concusului, precum și calitatea rezultatelor am discutat cu Ion ROȘCA, șeful Cabinetului Metodic Direcția Educație Sângerei (CMDES).

– D-le ROȘCA, cum s-a desfăș-urat ediția din acest an a olimpiadei raionale și ce ne arată datele finale referitor la numărul participanților, la calitatea rezultatelor?
„Concursul a avut loc în incinta L.T. „Olimp” și L.T. „M. Eminescu” din Sângerei în perioada 10- 18 februarie, curent. În cadrul lui „s-a pus o diagnoza” a gradului de posedare a competențelor elevilor, dar ne-a permis să apreciem și calitatea rezultatelor școlare prin prisma standardelor educaționale, referențialului și cerințelor curriculumului modernizat la fiecare disciplina aparte, înaintate domeniului educațional din republică de catre MECC, dar și societate. Avem deja rezultatele finale ale olimpiadei raionale și pot preciza ca în acest an din cei 8835 de elevi ai insituțiilor școlare din raion, la olimpiadă au participat 702 elevi, 215 dintre ei au revenit la baștină cu un loc premiant sau cu o mențiune. Comparativ cu anul 2017, numărul participanților este mai mic. După numărul total de puncte acumulate, precum și după numărul de diplome acumulate au dovedit calitate în cunoștințe, priceperi și atitudini echipele liceelor: „Olimp” din Sângerei – 67 participanți și 41 diplome obținute, „A.Agapie” din Pepeni – 63 participanți și 32 diplome, „N.Casso” din Chișcăreni- 49 participanți, iar L.T. „M. Eminescu” cu 22 diplome meritate…

continuarea o puteți găsi în ziarul numărul 11 din săptămâna aceasta