DISTRIBUIȚI

Delegația Moldovei, alcătuită din șase elevi și doi profesori, patru dintre olimpici fiind din Chișinău, unul din Căușeni și elevul nostru, Cătălin Cudalb au participant la Olimpiada Internațională de Limbă  Franceză, desfășurată în perioada  29 octombrie – 01 noiembrie curent, în Bulgaria, orașul Lovetch. Lotului olimpic național, prin muncă, dăruire și perseverență a ridicat standardul cunoașterii la rang internațional, învrednicindu-se de performanțe remarcabile.

Pe parcursul a 2 zile, elevii au fost încadrați în două concursuri olimpice distincte: proba scrisă și cea orală, la care au demonstrat cunoștințe, capacități și aptitudini de limbă franceză. În urma acestor două probe competitive, cu participarea elevilor din Albania, Macedonia, Armenia, România, Republica Moldova, și evident, gazda competiției – Bulgaria, elevii lotului olimpic moldav s-au învrednicit de locuri premiante atât la proba scrisă, cât și la cea orală. Piscul de glorie, pentru raionul nostru Sângerei și desigur, pentru Liceul Teoretic ,,Pantelimon Halippa” l-a atins elevul clasei a XII-a (U) Cătălin Cudalb, care a ocupat locul II la proba orală. Este un rezultat obținut printr-o titanică muncă atât din partea elevului, cât și a profesoarei de limba franceză, Ludmila Moscal, care în L.T. ,,Pantelimon Halippa”, cizelează diamantele personalității elevilor. În aceeași măsură, managerul instituției, Valentina Osoianu, contribuie cu toată dăruirea la susținerea și la promovarea copiilor dotați, creând condiții favorabile în creșterea lor intelectuală și spirituală.

După revenirea premiantului de la Olimpiada Internațională, reprezentantul Consiliului de elevi a realizat un interviu, prin care olimpicul Cătălin Cudalb și-a expus impresiile culese în urma acestui eveniment:

Bine ai revenit la baștină. Am vrea foarte mult să ne împărtășești impresiile despre locurile pe unde ai călătorit și despre oamenii noi pe care i-ai întâlnit.

Cătălin Cudalb: „În acest an, Olimpiada Internațională de Limbă Franceză a fost găzduită de orașul Lovetch, amplasat cam la vreo 160 km de Sofia. Este o localitate care a sedimentat un tezaur istoric și cultural de veacuri. Orașul este situat pe o pantă de deal și alcătuiește un peisaj natural de neuitat, unde se împletește istoria, natura și modernitatea. M-am aflat mai mult în mediul tinerilor, iar numeroasele activități au reprezentat o posibilitate de a lega noi prieteni, de a face schimb de experiență și de cunoaștere, sub egida multiculturalismului.”

Cum ți s-au părut probele olimpice în raport cu cele oferite la Olimpiada Republicană?

Cătălin Cudalb: „Competițiile au fost raliate la standardele internaționale și desigur, au comportat un grad de dificultate specific competitivității unui concurs între națiuni. Deci, subiectele mi s-au părut interesante și au oferit posibilitatea tuturor de a-și demonstra aptitudinile de cunoaștere, înțelegere și aplicare a limbii franceze.”

Sub ce formă a fost organizată proba orală la care ești premiat?

Cătălin Cudalb: „Această probă s-a desfășurat sub forma unei dezbateri televizate, la care au fost prezente televiziunea TV 5 din Bulgaria, presa și radioul. Concurenții au fost echipe multiculturale, unde fiecare și-a exprimat opinia vizavi de subiectul ,,Voyage et écriture” (Călătorie și scriere). Această temă a avut menirea de a evalua competențele lingvistice, spiritul critic, cât și bagajul de cultură generală a participanților.”

Care a fost punctul tău forte ce te-a avantajat în obținerea acestui frumos rezultat?

Cătălin Cudalb: „Cred că am reușit să conturez o atitudine proprie și s-o argumentez  obiectiv, reieșind din realitate și, desigur, competența lingvistică prin care mi-am expus poziția în acest sens. Juriul a fost foarte exigent și obiectiv în același timp, apreciind nu doar calitatea ideilor și a nivelului de limbă, dar și capacitatea de a interacționa în grup și cu reprezentanții juriului. Mă bucură faptul că am reușit să-i conving.”

De ce ai ales anume limba franceză și care este cheia succesului tău?

Cătălin Cudalb: „Am ales limba franceză pentru că am un vis încă din copilărie – să cuceresc Parisul! Limba Franceză este o punte de trecere spre acest ,,Arc de Triumf”. Cât despre…

continuarea o veți citi în numărul 45 al ziarului din săptămâna aceasta