DISTRIBUIȚI

   Pentru sporirea motivaţiei cadrelor didactice, pentru autoformarea şi dezvoltarea profesională, În fiecare an, tradiţional se desfăşoară Concursul „Pedagogul anului”. Recent, a fost făcută totalizarea etapei raionale a concursului, în urma căruia a fost numit câte un învingător de la fiecare treaptă de învăţământ: educaţie preşcolară, învăţământ primar, învăţământ gimnazial şi liceal.

   „Pentru etapa raională a concursului au fost depuse 14 oferte de participare. Comparativ cu anul 2016 există o creştere a numărului de participanţi, dar nu rezistă insistenţelor, cerinţelor Comitetului Organizatoric raional. La etapa locală, în cele 94 de instituţii din cele peste 1280 cadre didactice au participat la concurs 48 pedagogi. Mulţumesc managerilor şcolari şi pre- şcolari pentru insistenţă și perseverenţă în promovarea etapei locale şi asigurarea participării cadrelor la etapa raională a concursului.”, a menţionat Ion ROŞCA, responsabil, şef Centru Metodic raional. Flori, diplome de merit, cuvinte de apreciere din partea…

continuarea o veți citi în numărul 8 al ziarului din săptămâna aceasta

Foto: arhiva personală

Ludmila DUCA, învăţătoare Liceul Teoretic „Olimp” or. Sângerei

Igor CRIHAN, profesor de istorie, Liceul Teoretic „A. Russo”, comuna Sângereii Noi

Rodica CODREANU, educatoare Creşa-grădiniţă „Andrieş”, or. Sângerei