DISTRIBUIȚI

Începând cu 3 ianuarie 2022, în zilele de luni, marţi, miercuri a fiecărei săptămâni, între orele 8:00 – 15:00, pot fi depuse cereri pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă – pentru persoanele care au activat după realizarea dreptului cel puţin 5 ani şi a pensiei de dizabilitate – stabilite până la 01.01.1999 pentru persoanele care au activat cel puţin 2 după realizarea dreptului.

Indiferent de data depunerii cererii de reexaminare, dreptul la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care în care a fost depusă cererea.
Cererea poate fi depusă în mod electronic prin intermediul site-ului Casei Naţionale de Asigurări Sociale www.cnas.gov.md sau pe suport de hârtie la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, conform vizei de domiciliu.
ATENŢIE! Cetăţenii pot să-şi programeze vizita la Casa Teritorială de Asigurări Sociale prin intermediul paginii web a CNAS.
Relaţii la tel. 0 262 24288; 0 262 24244; 0 262 24120; 0 262 24348.
Conducerea CTAS Sângerei