DISTRIBUIȚI

    Ziua Dumneavoastră profesională îmi oferă prilejul de a-mi exprima profunda recunoștință pentru devotamentul și sacrificiul pe care îl manifestați zi de zi în instruirea și educarea unei generații de tineri inteligenți.
Maiestuoasă prin sensul ei, această zi ne duce cu gândul la dascălii noștri, la cei cărora le datorăm cunoștințele asimilate și deprinderea de a face carte.
   În perioada ultimilor ani în sistemul educațional din raion au avut loc frumoase realizări, însă ele constituie doar o parte din obiectivele ce comportă necesitatea unei înalte dezvoltări social-economice. Prin intermediul cadrelor didactice, școala asigură schimbările în procesul de educație și dezvoltare, fiindu-le oferită discipolilor o speranță, împlinire, și posibilitatea de a se afirma.Învățătorul dedicat profesiei iubite, este cel care insuflă elevilor săi dragostea de neam, dragostea de mamă, cultivă bunele maniere și respectul pentru tot ceea ce e frumos și sfânt pe acest pământ. Profesorii pot fi doar acei care au vocație, cei ce sunt chemați pentru a iubi cartea și pentru a explica din ea, a semăna dragostea de carte celor mici și celor mari.
Din partea Consiliului Raional, al Aparatului Președintelui Raionului și al meu personal, în această zi înmiresmată de parfumul crizantemelor, doresc să aduc un buchet al recunoștinței și mulțumirilor pentru toți acei care stau la cârma înțelepciunii și a cunoștințelor. Fără de dascălii noștri, nici un om de pe pământ nu ar fi ajuns acolo unde este acum, nu ar fi atins culmile succesului și nu ar fi cunoscut sensul omeniei. Mulțumim pentru că zi de zi trudiți pe tărâmul fermecat al cunoștințelor, pentru aportul care îl aduceți la creșterea viitorului acestei societăți, mulțumim pentru faptul că deși depuneți o muncă titanică, de puține ori sunteți răsplătiți la justa valoare.
     Dragi profesori, Vă doresc să aveți parte de sănătate, perseverență și răbdare și să Vă continuați meseria cu aceeași râvnă cum ați făcut-o până acum.

Cu aleasă gratitudine,
Mihail Bîrsan,
Vicepreședintele raionului

    Stimați profesori!

     Educaţia este prioritară în planificarea unui viitor prosper, iar rolul profesorului în acest proiect este unul esenţial. Fiind în același timp experți ai actului educațional, agenți motivatori și formatori, consilieri etc., rămâneți, în primul rând, modele de urmat. Perfecțiunea exemplului propriu este elementul indispensabil sentimentului de respect reciproc între îndrumător și discipoli.
Odată cu inovațiile noi, în lumea carierei apar cât mai multe oportunități. Un fapt, însă, este cert: Profesorul este cea mai responsabilă și primordială profesie. El este cel care investește suflet și pasiune, care știe să se dăruie plenar în numele viitorului, făurind tezaurul spiritual al națiunii.
     Sărbătoarea Zilei profesioanale a lucrătorului din învățământ constituie un minunat prilej de a-mi exprima recunoştinţa pentru efortul Dumneavoastră continuu în realizarea demersului educaţional, pentru energia, responsabilitatea, încrederea şi curajul pe care le investiţi zi de zi în discipolii Dumneavoastră, pentru devotamentul şi spiritul de sacrificiu de care daţi dovadă în nobila Dumneavoastră misiune.
     Vă mulțumim pentru că faceți dovada profesionalismului și stoicismului în această frumoasă meserie, dar și cu multe provocări ale fiecărei generații de care aveți grijă. Echipa Direcției Educație Sângerei va fi mereu alături de fiecare dintre Dumneavoastră și vom lucra pentru ca învățământul din raion să fie unul modern și care să vă ofere cele mai bune condiții pentru a vă putea duce misiunea până la capăt.
     Florile recunoştinţei, ale admiraţiei şi înaltei consideraţii sunt astăzi doar pentru Dumneavoastră, cei care purtaţi povara înţelepciunii.
    Fie ca orice zi școlară să desemneze o nouă experiență pentru Dumneavoastră, să fiți uluiți de succesele considerente a elevilor, cât și de respectul acestora către Dumneavoastră. Chiar și cele mai sumbre zile să Vă inspire pentru noi realizări, să serviți o sursă continuă de inspirație pentru discipolii Dumneavoastră.
Vă dorim multă sănătate, ani lungi şi realizări frumoase, bunăstare familiilor, putere de a continua lucrul pe care îl faceţi cu atâta far şi dăruire!

Cu multă admirație și respect, Maria Bajura,
șef a Direcției Educație Sângerei

BP