DISTRIBUIȚI

Sărbătoarea profesională Ziua Poliției este un bun prilej pentru a face retrospectivele realizărilor, succeselor și insucceselor, cât și pentru a trasa sarcini noi pe viitor. Organul de Poliție este apreciat drept una dintre instituțiile fundamentale ale statului, ce are de onorat o îndelungată tradiție. Tocmai de aceea, fundamental este responsabilizarea fiecărui polițist, pentru conștientizarea faptului că activitatea pe care o desfășoară contribuie la aplicarea actului de justiție în slujba adevărului, binelui și legalității. Îndeplinind cu fermitate, onestitate și onoare misiunile și sarcinile asumate, sunteți permanent la datorie, gata de orice efort pentru siguranța cetățenilor.
În acest moment aniversar, apreciem că, în calitate de exponenți ai autorității statului, de profesioniști ai aplicării legii și normelor de drept, îndepliniți cu onestitate și bună credință atribuțiile încredințate pentru prevenirea și combaterea criminalității, pentru apărarea intereselor legitime ale cetățenilor, a comunității pe care o deservim, asigurând un climat propice bunei conviețuiri sociale. Țara noastră are nevoie de polițiști bine pregătiți, capabili să facă față riscurilor sociale într-o societate democratică.
Țin să menționez că realizările Inspectoratului raional de Poliție se datorează nu numai conștientizării acestei priorități, dar și organizării juste a activității, mobilizării tuturor resurselor și potențialului uman, principialității și profesionalismului colaboratorilor. Pentru Inspectoratul de Poliție Sângerei au devenit prioritare obiectivele: activitatea de curmare a manifestărilor criminale, profilaxia și preîntâmpinarea infracțiunilor, liniștea și ordinea în societate, siguranța cetățenilor la locul de muncă și în locurile publice.
La ceas aniversar, un gând de recunoștință și de mulțumire pentru colaborare atât cu Consiliul raional, cât și cu primarii tuturor comunelor. Cu ocazia sărbătorii profesionale a 27-a aniversare a Poliției Naționale, în numele Consiliului raional, Aparatului Președintelui raionului, adresez tuturor colaboratorilor de poliție din raion sincere mulțumiri pentru activitatea plină de sacrificii și abnegație,depusă în vederea asigurării unui climat normal de ordine și siguranță publică. Vă adresez calde felicitări, urări de bine și realizări importante întregului efectiv polițienesc. Vă dorim Dumneavoastră și familiilor să aveți parte de multe bucurii, noi împliniri personale și profesionale, multă sănătate și fericire, iar Bunul Dumnezeu să Vă călăuzească pașii spre realizarea tuturor proiectelor prezente și de perspectivă. Vă felicit pentru rezultatele obținute, în activitatea Dumneavoastră, să beneficiați de multă sănătate, putere de muncă și rezultate cât mai notorii în activitatea nobilă.
Cu toată considerația, Vasili MARANDIUC

Mesaj de felicitare!

Sărbătoarea profesională – Ziua Poliţiei Naţionale, pe care o marcăm în fiecare an la 18 decembrie, îmi oferă prilejul de a Vă adresa felicitări călduroase, urări de sănătate şi succes în serviciul pe care îl oferiţi Patriei.
Întotdeauna aţi demonstrat un înalt patriotism şi profesionalism şi sperăm, că simţul datoriei, bărbăţia şi curajul de care aţi dat dovadă, în activitatea de zi cu zi pe parcursul acestor ani, vor servi drept exemplu pentru toţi cei care şi-au legat viaţa de apărarea activă a drepturilor omului, asigurarea ordinii publice, de lupta împotriva criminalităţii. Sunt convins că întreaga echipă poliţienească va depune şi în continuare toate eforturile pentru a depăşi greutăţile de moment, asumîndu-şi în faţa poporului angajamentul de a activa mai eficient pentru asigurarea ordinii, securităţii şi liniştii cetățenilor.
Liniştea publică, siguranţa cetăţenilor, precum şi asigurarea unui climat de securitate a persoanelor şi bunurilor, reprezintă obiectivele prioritare ale Poliției. Vă mulţumim pentru devotamentul şi înaltul profesionalism manifestat în asigurarea cu succes a principalei sarcini – paza şi liniştea locuitorilor.
Totodată vreau să mulțumesc Administreției Publice Locale și serviciilor desconcentrate din teritoriu pentru o colaborare fructuoasă, aportul și contribuția lor în activitatea polițienească.
Urez tuturor angajaţilor și veteranilor, precum şi familiilor Dumneavoastră mulţi ani cu sănătate, bunăstare, optimism, liniște în suflet, răbdare, fericire şi împliniri personale şi profesionale, să obţineţi şi în viitor succese deosebite în activitatea ce o desfăşuraţi. Să aveţi parte de multă putere de muncă, pentru a răspunde cu promptitudine şi maximă eficienţă în orice situaţii, succes în serviciul de toate zilele, avînt și perseverență în nobila și importanta activitate întru binele poporului și prosperitatea tării!!! La mulți ani!
Cu profund respect, Anatolie REABOI, șeful Inspectoratului raional de Poliție