DISTRIBUIȚI

Sărbătoarea noastră profesională – Ziua Poliției Naționale, pe care o marcăm pe 18 decembrie, îmi oferă prilejul de a Vă adresa felicitări călduroase, urări de sănătate și succes în serviciul pe care îl oferiți raionului.
Activitatea colaboratorilor Inspectoratului de Poliție Sângerei este responsabilă și presupune profesionalism înalt, pregătire specială, fapt pe care îl demonstrează zilnic în exercitarea atribuțiilor de serviciu. În acest context primiți sincere felicitări și urări de sănătate.
Liniștea publică, siguranța cetățenilor, precum și asigurarea unui climat de securitate a persoanelor și bunurilor, reprezintă obiectivele prioritare ale Inspectoratului de Poliție Sângerei. Apreciem patriotismul, bărbăția și omenia – caracteristici principale de care dați dovadă în munca de zi cu zi. Primiți florile recunoștinței, mulțumiri pentru devotamentul și înaltul profesionalism manifestat în asigurarea cu succes a principalei sarcini – paza și liniștea locuitorilor din raion. Urez tuturor angajaților și veteranilor, precum și familiilor Dumneavoastră, multă sănătate, fericire și împliniri personale și profesionale. Vă doresc să obțineți succese deosebite în importanta activitate pe care o desfășurați. Să aveți parte de multă putere de muncă, pentru a răspunde cu promtitudine și maximă eficiență în orice situație.
Veteranilor noștri le exprim tot respectul din partea polițiștilor zilei de azi. Cuvinte de enormă mulțumire vreau să pronunț la adresa familiilor polițiștilor noștri. Realizările voastre nu ar fi posibile fără susținerea celor apropiați. Și tot atât de profunde cuvinte de recunoștință vreau să adresez conducerii raionului, domnului Corcodel Grigore, președintele raionului, primarilor pentru conlucrare eficientă și pentru susținerea vastă care ne-o acordă.

Cu deosebit respect, Vasile Banaru, șeful IP Sângerei