Stimați angajați din sfera protecției sociale a populației!

Stimați angajați din sfera protecției sociale a populației!

112
DISTRIBUIȚI

A devenit o frumoasă tradiție de a consemna anual, în a treia duminică a lunii septembrie, sărbătoarea profesională a angajaților din domeniul protecției sociale a cetățenilor. Cu acest prilej am onoarea de a Vă adresa, în numele Consiliului municipal, al Primăriei și al meu personal, cele mai sincere și cordiale felicitări, urări de bine și prosperare.
Această zi îmi oferă posibilitatea de a face o retrospectivă a evoluției activității pe care o profesați pe parcursul unui an, precum și de a stabili noi sarcini întru asigurarea securității sociale și sporirea nivelului de trai al populației.
Deși activitatea în domeniul prote-cției sociale este una dificilă, care zilnic necesită mult efort, dăruire, compasiune, profesionalism și generozitate, majoritatea Vă faceți cu sfințenie datoria, sunteți receptivi și știți să susțineți speranța semenilor noștri care s-au pomenit în situații dificile.
Vă îndemn, ca realizările obținute de la începutul anului curent să Vă mobilizeze și motiveze pentru a activa în continuare profesionist, onest și responsabil. Totodată, Vă aduc mulțumiri și exprim recunoștință tuturor pentru dăruire și efort deosebit, competență profesională, operativitate în implementarea cu succes a reformelor din domeniul protecției sociale și ajutorarea persoanelor dezavantajate, dorindu-Vă multă sănătate, pace, multe bucurii de la cei dragi, noi împliniri, prosperitate și remunerare decentă.
Cu profund respect, Gheorghe BRAȘOVSCHI, Primarul or. Sângerei