DISTRIBUIȚI

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări cu prilejul Zilei Dumneavoastră profesionale. Bazată pe tradițiile seculare ale poporului, agricultura a cunoscut o dezvoltare apreciabilă, grație hărniciei, devotamentului și, responsabilității plugarilor noștri, care, de-a lungul anilor, au știut să păstreze dragostea față de glie.
Sectorul agroindustrial este unul fundamental în economia raionului, și contribuția agricultorilor la dezvoltarea lui este una incontestabilă.
Această sărbătoare, reprezintă o minunată ocazie de a aduce un deosebit omagiu tuturor celor care prin munca lor asigură pâinea pe masă, bunăstarea și dezvoltarea economiei raionului. Dezvoltarea generală a economiei și bunăstarea populației raionului este în directă dependență de starea de lucruri din domeniul agricol, foarte riscant, responsabil, greu și totoodată, foarte important, nobil și necesar pentru prosperarea raionului, întregii societăți.
În pofida tuturor greutăților întâmpinate, agricultorii din raion au obținut recolte înalte la majoritatea culturilor din roada anului 2019. S- a făcut tot posibilul chiar și în condițiile unui an secetos, de a semăna terenurile agricole, pentru roada anului viitor, sigur că nu în proporția dorită, dar pentru totul este voia Domnului.
Rezumând și apreciind rezultatele obținute exprim ferma convingere că prin munca, experiența și harul de buni gospodari veți asigura în continuare o constantă ascensiune a complexului agroindustrial prin utilizarea tehnologiilor moderne și aplicarea pe scară largă a progresului științei.
Angajându-ne pe calea integrității europene, dorim implicarea standardelor europene de producere și calitate.
Este o nouă încercare și provocare, dar prin efort comun, prin solidaritate, să ne conjugăm eforturile noastre, să muncim cot la cot ca să atingem rezultatele scontate pentru raion ți țară.
Cu prilejul sărbătorii profesionale Vă adresez, onorați lucrători din sectorul agroindustrial, în numele Consiliului raional, Aparatului Președintelui raionului și al meu personal, cele mai calde felicitări, profundă mulțumire și recunoștință pentru munca depusă, pentru perseverența și responsabilitatea de care dați dovadă și prin care Vă manifestați în activitatea zilnică.
Să beneficiați de sănătate trainică, lucrul depus să Vă aducă bunăstare și prosperitate, să aveți parte de împliniri și realizări pe potriva dorințelor și aspirațiilor, căldură și bunăvoință, bunăstare și căldură în căminul familial. Fie ca în anul următor să avem ploi curate și la timp, soarele să încălzească pământul și să fim binecuvântați cu recolte bogate.

Cu alese considerațiuni,Grigore Corcodel,Președintele raionului BP