DISTRIBUIȚI
În poză: lucrătorii medicali ai Spitalului raional

În ansamblul de reforme actuale care ar schimba în bine viaţa cetăţenilor, inclusiv din raion se impune şi reforma sistemului spitalicesc. Până vom simţi efectele şi vor fi acestea vizibile, mai întâi se vor simţi momentele negative, cum fiecare reformă este dură. Incontestabil, va fi reformat şi Spitalul raional.
Vor urma disponibilizări a cadrelor medicale, va fi reorganizatâ prestarea serviciilor în Spitalul regional Nord, ( Bălţi ), potrivit expunerilor celor cu care am dialogat cu referire la reforma în cauză. Vicepreşedintele Mihail BÎRSAN, responsabil de sistemul ocrotirii sănătăţii, recunoaşte că „spitalul are un rol decisiv în prestarea serviciilor de sănătate şi contribuie la performarea întregului sistem medical. Acest lucru este demonstrat în baza activităţii Spitalului raional, Instituţie Medico- Sanitară Publică. În acest sens atenţia din partea autorităţilor raionale a fost şi este una adecvată. Au fost investite peste 10 milioane de lei în ultima perioadă de timp, instituţia să corespundă cerinţelor de sănătate pentru pacienţi. Proiecte în modernizarea şi lărgirea spaţiului pentru aceste servicii preconizăm în continuare. Consiliul Raional are adoptate şi decizii în acest sens. Urmează să vedem dacă face să investim în noi spaţii cum ar fi cel preconizat pentru Secţia Consultativă, de vreme ce toate serviciile spitaliceşti trebue să fie rederecţionate regional, potrivit strategiei reformei.”
Conform acesteia şi recomandărilor experţilor europeni sistemul medical spitalicesc ar trebui să se supună unui sistem comun de reguli, măsuri, decizii, legi menite să reglementeze activitatea acestor instituţii. Este nevoie de o guvernanţă eficientă a spitalelor, pentru că la moment ele se confruntă cu nenumărate probleme: lipsa utilajului modern, finanţare insuficientă, probleme care afectează calitatea serviciilor. Aceasta este părerea experţilor, promotorii acestei reforme şi cerinţele înaintate către ministerul de resort…

Mai departe puteți citi în ziarul din săptămâna aceasta