DISTRIBUIȚI
În poză: Gh. BRAȘOVSCHI, V. MATEI, M. BÎRSAN și M. CURCIUC

În zilele de 2-3 iunie, curent şi-a ţinut lucrările cea de-a VI-a ediție a Universităţii Populare de Vară în cadrul unui program divers şi amplu. Deschiderea lucrărilor ei au fost precedate de depuneri de flori la Monumentul lui Iosif Naniescu şi la Bustul lui Mihai Eminescu, gest de omagiu oferit înaintaşilor neamului de către delegaţia de academicieni şi oaspeţi de onoare, însoţiţi de reprezentanţii autorităţilor raionale.

În organizarea şi desfăşurarea evenimentului la Sângerei, rectorul Universităţii Populare, Valeriu MATEI s-a bucurat de sprijinul Consiliului raional, Secţiei de Cultură, Direcţiei Educaţie Sângerei şi primăriei oraşului. Fiecare dintre reprezentanţii acestor instituţii au exprimat mesaje de binecuvântare promovării valorilor neamului, marilor personalităţi istorice şi contemporane prin intermediul sesiunilor organizate în cadrul Universităţii. La aceste aspecte s-au referit în mesajele exprimate în faţa audienţei şi a oaspeţilor: Mihail BÎRSAN, vicepreşedintele raionului, Gheorghe BRAŞOVSCHI, primar de Sângerei, Mihai CURCIUC, şef-interimar al Direcţiei Educaţie. Momentul festiv al inaugurării lucrărilor a fost binecuvântat creştineşte de preotul Valeriu CERNEI, de la Biserica din satul Răzălăi, baştina lui IOSIF NANIESCU. Mesajele din debutul şedinţei au conţinut recunoştinţe exprimate rectorului MATEI, om de cultură. Prin munca sa şi lucrurile demne de fila istoriei, care reuşeşte să le facă pentru dăinuirea neamului şi cunoaşterea istoriei,el ne-a ridicat umerii demnităţii naţionale. Fiindu-i dată o apreciere merituoasă, el a fost rugat şi tratat cu încrederea de a–şi îndeplini în continuare rolul de rector al instituţiei respective, într-un nou mandat. Şeful interimar al Direcţiei Educaţie a adus la cunoştinţă decizia Consiliului de dirigenţie, care a propus să fie reales încă pe trei ani în această funcţie. Audienţa prezentă a susţinut în unanimitate propunerea făcută: „Valeriu MATEI ne-a scos neamul din anonimat. Datorită muncii sale asiduie în cadrul Universităţii şi cunoaşterii profunde a istoriei, noi ne descoperim personalităţile şi filele istioriei adevărate, avem Aleea personalităţilor, monumente edificate prin străduinţele sale”, au precizat în luările de cuvânt vorbitorii nominalizaţi.
Datorită lui IOSIF NANIESCU a fost adus acasă şi noi i-am cunoscut viaţa şi activitatea, rolul său în ortodoxie, ca om de cultură şi mitropolit. Recenta canonizare a Mitropolitului a constituit subiectul pentru prima sesiune de comunicări din ediţia recentă…

continuarea o puteți găsi în ziarul numărul 23 din această săptămână

În poză: sala de audienți în timpul sesiunilor