DISTRIBUIȚI

Marelui duhovnic al sufletelor noastre şi a neamului sângereian Vă dorim multă sănătate şi putere în credinţă cu ocazia zilei de naştere. Vă mulţumim prin plecăciuni de dragoste, respect pentru silinţa manifestată întru mântuirea sufletelor enoriaşilor. Ne-am convins şi credem cu fermitate că sunteţi alesul lui Dumnezeu printre noi, cei care avem a ne da străduinţa în respect şi dragoste faţă de biserică.Vă urmăm îndemnul: prin credinţă să păstrăm sufletul curat, pacea, iertarea şi dragostea unul faţă de altul.
Mai sunteţi tatăl a doi copii minunaţi, talentaţi, cărora Dumnezeu le-a pus mâna pe creştet. Să Vă fie sănătoţi şi prin frumoasele lor succese şi ascultare să demonstreze în continuare cât de mult Vă iubesc şi îşi venerează părinţii.
Cu mult respect, Echipa Ecoul nostru