DISTRIBUIȚI

          La mijlocul săptămânii trecute, membrii Consiliului raional s-au întrunit într-o şedinţă extraordinară.

În şedin- ţele comisiilor de specialitate, cât şi în cea a legislativului, ei au avut misiunea de a se pronunţa pe marginea mai multor proiecte de decizii prin care au deblocat situaţii financiare, necesităţilor apărute în beneficiul instituţiilor şcolare, cât şi a proiectelor ce vizează schimbarea în bine a vieţii cetăţenilor raionului.

Moderarea şedinţei i-a fost acordată consilierului Ion GRĂJDIERU.

           Şeful Direcţiei Finanţe Publice a Consiliului raional, Octavian BANARU a înaintat către consilieri un proiect de decizii privind operarea modificărilor la bugetul raional pentru anul 2017. El a argumentat că „în baza demersurilor parvenite de la managerii instituţiilor de învăţământ preuniversitar, au fost solicitate alocări de resurse financiare, din componența raională de 3% a transferurilor categoriale.

Astfel, L.T. „Ion Creangă” are nevoie de resurse financiare pentru finalizarea lucrărilor de reparaţie capitală a blocului de studiu, inclusiv şi a acoperişului, în sumă de 1119569,00 lei. Gimnaziul Dobrogea Veche a înaintat un demers de solicitare a alocărilor pentru renovarea blocului alimentar, în sumă de 14400,00 lei”.

Pentru instituţia „Valentin Mereniuc”, s-a solicitat sprijin financiar la construcţia unui teren de mini-fotbal. Alte necesităţi de alocări au fost argumentate pentru „Dimitrie Cantemir” la amenajarea terenului sportiv. În contextul celor expuse, consilierii au votat operarea modificărilor la bugetul anului în curs.

Prin o altă notă de argumentare, Octavian BANARU s-a adresat legislativului privind necesitatea efectuării rectificărilor la bugetul raional.

Două dintre instituţiile liceale, „Pan Halippa”, Cubolta şi „Olimp”, Sângerei au solicitat direcţionarea surselor financiare pentru…

continuarea o veți citi în numărul 18 al ziarului din săptămâna aceasta

Foto: Vera TABARCEA