DISTRIBUIȚI

Recent, în gimnaziul „Nicolae Dabija” a avut loc o sărbătoare de suflet la care a participat liderul de generaţie, promotorul adevăratelor valori naţionale, animatorul renaşterii naţionale, redactorul-şef al săptămânalului „Literatura şi Arta”, academicianul, poetul şi prozatorul Nicolae Dabija, însoţit de publicistul Andrei Moroşanu, Ion Roşca, şeful Centrului Metodic Direcţia de Educaţie Sângerei, Tadeu Nagacevschi, jurnalist si scriitor din Sângerei. În curtea gimnaziului s-au adunat: elevi, profesori, părinţi, săteni. La pragul şcolii, aşternut cu un frumos covor, conform tradiţiei, în costume populare, oaspeţii au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare, cei prezenţi i-au salutat şi aplaudat.

Elevii- artişti, numai emoţie şi inspiraţie. Un concert de zile mari: Interpretarea imnului gimnaziului, poezii, cântece, înscenări, dans, elevii fiind ghidaţi de directorul adjunct pe educaţie Olesea Cipişciuc, profesoarele Natalia Vasilica, Olga Galan, Alexandru Frasin, coreograful Igor Filorovschi. Am savurat clipe minunate privind „Dansul Florilor” interpretat cu eleganţă de copii împreună cu profesoarele şi părinţii lor. Ansamblul folcloric „Rădăcini de busuioc” a bucurat sufletele spectatorilor cu două cântece pascale autentice.

Directorul gimnaziului Ion Negru a vorbit atât despre realizările atinse timp de un an de corpul profesoral şi de elevi, cât şi de proiectele pe viitor, subliniid rolul educativ al întâlnirii elevilor cu poetul Nicolae Dabija: „Gândurile copiilor noştri, senine ca albul florilor de crin, se înfioară de dorul revederilor cu scriitorul drag.”
Nicolae Dabija a povestit publicului despre ultimele succese în plan naţional şi internaţional, despre întrevederile sale cu cititorii, lansările de carte în Italia, Spania şi Franţa, traducerea romanului „Tema pentru acasă” şi a unor culegeri de versuri în peste zece limbi ale lumii. Nicolae Dabija le-a oferit elevilor burse şi cadouri- volumul „Aşchii de cer”, înaripând elevii cu îndemnuri călăuzitoare.

Ion Roşca, Şeful Centrului Metodic al Direcţiei Educaţie Sângerei. a consemnat: „Respiraţia lirică având vibraţie romantică se face simţită în toată gândirea scrisă şi nescrisă a poetului şi scriitorului Nicolae Dabija. Metafora de adâncă muzicalitate, specifică activităţii creatoare a maestrului, parcă ne-ar propune noi spaţii profund nuanţate de reflectivităţi şi gândire logică.”

Publicistul Andrei Moroşanu a menţionat talentul de compozitor al directorului instituţiei Ion Negru, care a compus o melodie pe versurile poetului Nicolae Dabija cu titlul „Limba noastră cea română” care a devenit imnul .gimnaziului. Scriitorul Tadeu Nagacevschi, a înveselit publicul cu epigrame. Nicolae Dabija i-a înmânat Diploma de Laureat al săptămânalului „Literatura şi Arta”, fiind apreciat pentru publicaţiile sale satirico-umoristice pe paginile ziarului şi pentru contribuţia sa la promovarea imaginii publicaţiei în rândurile cititorilor.

La finele întâlnirii de suflet, toţi cei prezenţi, fericiţi, veseli şi frumoşi în hainte de sărbătoare, în costume populare, s-au prins într-o horă românească, apoi au urcat pe scările gimnaziului pentru o fotografie pentru posteritate.
Maria Bogdan, Heciul Vechi