DISTRIBUIȚI
În poză: gunoiștea neautorizată

Se spune că omul sfințește locul. Dar locul unde trăiește și activează omul e necesar să fie bine organizat sub toate aspectele la standardele unei culturi civilizate, așa cum ne-o demonstrează mai multe țări din Europa. Noi, cei din Moldova, am cam rămas în urmă la capitolul dat, neglijența față de curățenie și dezordine adesea ne-o cam i-au pe dinainte.

În poză: persoane indiferente au dat foc la păpurișul din lac

Să fim atenți la ceea ce ne înconjoară și atunci natura va fi darnică cu noi, precum soarele e darnic cu căldura lui…
Ne bucurăm că în sfârșit a venit primăvara cu multașteptata căldură adusă în sufletele noastre. Și-a început numărătoarea luna aprilie, care a devenit luna protecției mediului ambiant și fiecare este obligat să contribuie la rezolvarea problemelor de mediu.
Vorbind despre ocrotirea naturii, avem în vedere protejarea unor păsări, animale sălbatice, a unor plante rare. Dar suntem conștienți că ocrotirea naturii e însăși ocrotirea omului, a sănătății lui fizice și spirituale. Totul depinde cum protejăm mediul în care trăim, cum respectăm normele civilizate de comportament în relația cu tot ce ne înconjoară. Numai atunci putem fi siguri că apa nu va fi poluată, pădurile nu vor fi defrișate haotic, deșeurile menajere nu vor fi aruncate la întâmplare, iar solurile nu vor fi otrăvite cu substanțe toxice.
Să nu fi observat oare omul că a început lupta împotriva neatenției lui? Tot mai multe calamități naturale au loc pe glob în ultimii ani, temperatura aerului este schimbătoare, indiferent de anotimp, iar insectele dăunătoare agriculturii sunt mai rezistente la insecticide. Toate acestea sunt rezultatul indiferenței, iresponsabilității, dorinței de a realiza unele idei fără a fi atenți la consecințe…
Zidind pe locurile de șes, zăgăzuind scurgerea naturală a apei, poluăm râurile și le nimicim în doar câțiva ani. Rămânem fără apă, fără pește, fără locuri de odihnă. Tăiem pădurile, doborâm stejarii…
Progresul și dorința omului de a trăi în confort, de a fi înconjurat de lucruri frumoase sunt cauze ce duc la distrugerea mediului înconjurător. Nu zic ba, dar pustiul ce se crează în urma acestor „progrese” cu ce-l umplem?
Specialiștii răspund: „Cu salcâm.” …

continuarea o puteți găsi în ziarul numărul 15 din această săptămână