DISTRIBUIȚI
În poză: Andrei MARTÎNIUC

Globalizarea politică și economică au mărit discrepanțele între „puținii fericiți” și „cei mai triști ca noi.” De aceea, succesul integrării acestora din urmă depinde de comportarea între instituțiile responsabile de protecția socială, juridică și educație, care asigură realizarea tuturor drepturilor lor.

Nu cred că 3 decembrie este o sărbătoare, este o zi care vine să ne amintească o dată în plus, că printre noi există oameni realmente neajutorați.
Noi, nu înțelegem ce înseamnă dizabilitate fizică și să dea Bunul Dumnezeu să nu știm niciodată de aceasta. În condițiile actuale o persoană sănătoasă nu întotdeauna, reușește să se realizeze, nemaivorbind de persoanele cu dizabilități.
Este necesar ca societatea civilă, donatorii, sponsorii, agenții economici să-i susțină financiar, să le acorde acestor persoane produse alimentare, vestimentație, încălțăminte, precum și alt ajutor. Fiecare e dator să conștientizeze, că alături de noi există și activeză aceste persoane.
Pe parcursul anului curent, cu aportul organizațiilor internaționale s-a realizat ajutor umanitar unor persoane cu nevoi speciale din raion.
Bine că există organizații statale, neguvernamentale, specializate în domeniul carității, dar să nu uităm și noi, fiecare în parte, că inițiativa benevolă e darul unui suferind neîntinat și sincer.
Crearea unor oportunități echitabile pentru toți cetățenii, dar mai cu seamă pentru oamenii dezavantajați, este un scop al echipei săptămânalului „Ecoul nostru”, care se străduie să contribuie la dezvoltarea societății prin elaborarea și implementarea unor proiecte în domeniul cultural, social, educație, economie etc…

Mai departe puteți găsi în numărul 44 al ziarului din săptămâna aceasta

În poză: Alexandru SIDLEȚCHI