DISTRIBUIȚI
În poză: participanții la conferință

Producătorii agricoli din raionul Sângerei, de rând cu cei din zona de nord a republicii au fost parte a proiectului „Reţeaua transfrontalieră pentru agricultura inovativă.” Proiectul a fost lansat în incinta Incubatorului de Afaceri. După perioada de implementare, în aceeaşi locaţie a avut loc Conferinţa de încheiere a proiectului.

Potrivit celor enunţate de Cristina BOLOGAN, manageră regională de proiect şi moderatoarea evenimentului „în cadrul conferinţei au fost prezentate rezultatele proiectului la care am participat. Am reuşit organizarea a două studii în R.Moldova şi în Ucraina, în scopul creării unei agriculturi moderne. Am participat la două schimburi de bune practici între producătorii agricoli din Republica Moldova şi Ucraina, reuşind să vizităm un şir de întreprinderi şi gospodării agricole, unde am observat experienţa colegilor de breaslă din Ucraina şi am preluat lucruri utile .Am participat la o serie de training-uri şi instruiri.Rezultatul aşteptat în numele căruia s-a lansat şi implementat proiectul este crearea unui Cluster agricol, ca o asociere de companii agricole pe tot lanţul valoric, cu beneficii de facilitare a creşterii competivităţii pe pieţele actuale, specializarea şi deschiderea de noi pieţe. Fiind uniţi în această structură, cei 30 de membri vor beneficia de cele mai utile informaţii privind inovaţiile în agricultură, ideile, noutăţile, cunoştinţele fiind răspândite astfel mult mai rapid şi mai uşor de la o companie la alta.De asemenea va fi îmbunătăţit şi accesul la surse de finanţare, inclusiv prin elaborarea proiectelor investiţionale comune şi o deschidere către piaţa europeană pentru exportul producţiei lor”…

continuarea o puteți găsi în ziarul numărul 43 al acestei săptămâni