Respect și admirație pentru tot ce faceți

 Respect și admirație pentru tot ce faceți

51
DISTRIBUIȚI

Cu prilejul zilei a lucrătorilor medicali și a farmaciștilor Consiliul raional în parteneriat cu Primăria orașului Sângerei și  instituțiile medicale din raion,  au organizat un eveniment festiv,în incinta Casei raionale de Cultură „Nicolae Iorga”din Sângerei, dedicat profesioniștilor, care activează în domeniul sănătății. La festivitate au venit pentru a-și marca ziua lor profesională lucrători  medicali ai IMSP spitalul Raional, împreună cu directorul instituției Vitalie Tabarcea, membrii IMSP Centrul de Sănătate Sângerei, directoare interimară Eleonora Tartacovschi, specialiști de la Secția Consultativă, ghidați de Ludmila Galagan, medicii de la Întreprinderea Municipal „Centrul Stomatologic raional”, directoare Rodica Locoman, medicii de la Serviciul Urgență, cu șefa Elvira Tronciu, medicii de la Centrul de Sănătate Publică, șef Gheorghe Balea, medici și lucrători medicali ai Centrelor și punctelor de Sănătate din teritoriu, farmaciști.

În fiecare an, în a treia duminică a lunii iunie, se sărbătorește Ziua lucrătorului medical și a farmacistului. Astfel, vineri, 14 iunie, angajații din sistemul de sănătate, farmaciștii s-au adunat în incinta Casei raionale de Cultură pentru a marca ziua lor profesională. Prezenți la eveniment, alături de lucrătorii medicali au fost Igor Curca, șef –adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Cristian Cainarian, Președinte și Veronica Serbușca, vice președinta raionului, Arcadie Covaliov, Primarul și Andrei Cucoș, vice-primar  de Sângerei, Ion Roșca, președintele Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte.

Festivitatea a fost un bun prilej de a transmite mesaje de recunoștință, ai felicita pe eroii evenimentului și a le mulțumi pentru că își dedică viața exercitării celei mai nobile profesii, ghidându-se de obligația supremă vizată în jurământul lui Hipocrate.

Această sărbătoare este o ocazie frumoasă de a veni cu cuvinte de mulțumire pentru toți cei, care prin vocație au devenit profesioniști, pentru toți cei, care și-au dedicat destinul suferințelor oamenilor, pentru toți cei care au manifestat și manifestă eroism de a sta la patul suferindului – aceștia sunt medicii, asistentele medicale, farmaciștii, încadrați în sistemul sănătății și în asigurarea funcționalității instituțiilor medicale. La festivitate au fost rostite mesaje de profundă gratitudine pentru responsabilitatea și profesionalismul de care dau dovadă lucrătorii medicali în asigurarea unei comunități sănătoase, pentru dedicație și  muncă asiduă, zâmbetele și încurajările dăruite oamenilor.

 „La acest început de Cireșar, într-o perfectă armonie cu frumusețile multicolore ale acestui anotimp, bat inimile mărinimoase ale oamenilor în halate albe, a celora care sunt străjeri la cel mai scump dar lăsat de Bunul Dumnezeu – sănătatea. Prin contribuția lor zilnică, medicii și farmaciștii adună în cronica raionului firicele de realizări și fapte demne de urmat. Cu prețul propriei sănătăți, ei investesc cu uitare de sine în sănătatea  pacienților, luminând din contul arderii  personale. Modestia, sinceritatea, omenia, înțelepciunea, dragostea pentru cei suferinzi, dăruirea de sine constituie calitățile ce-i caracterizează. Fiecare dintre urmașii lui Hipocrate este un adevărat păzitor ce stă la straja sănătății oamenilor, identificând și tratând maladiile. Pentru că au salvat nu doar o viață de om, pentru că știu  cu iscusință să lumineze viața apropiaților. Or, în fiecare zi medicii raionului, dau dovadă de profesionalism, de calități, în aparență simple, dar, totodată deosebite; puritate, frumusețe, noblețe, curaj, optimism. Suntem profund recunoscători eroilor în halate albe pentru că sunt zi de zi alături de pacienții din raionul Sângerei, pentru a le oferi ajutor și a salva vieți.  În această perioadă complicată, sistemul de sănătate de la noi a demonstrat mai mult ca niciodată, unitate și solidaritate, având un singur scop, sănătatea populației. Vă mulțumim pentru profesionalism, devotament și responsabilitate, pentru sacrificiile pe care le faceți zi de zi, pentru nopțile nedormite pentru a salva vieți. Respect și admirație pentru tot ce faceți.

Sunteți adevărați temerari, un exemplu de tenacitate, voință și forță. Vă mulțumim pentru contribuția voastră la bunăstarea și sănătății oamenilor din raion, a întregii societăți. Să aveți parte de sănătate, realizări frumoase, bunăstare și respectul  binemeritat din partea societății. Toate gândurile noastre se îndreaptă către Dumneavoastră. La mulți ani, dragi lucrători medicali și farmaciști,” aceste cuvinte au răsunat în mesajele de felicitare rostite de Igor Curca, Cristian  Cainarian, Arcadie Covaliov, Ion Roșca și , Vasile Malcoci.

Aproape de sufletul colegilor de breaslă a fost Vitalie Tabarcea, directorul IMSP spitalul Raional, care a specificat că: „Astăzi și în fiecare zi, activitatea noastră trebuie și merită vociferată, respectată și aplaudată, mai mult ca oricând. Am avut  parte să trecem prin schimbări complicate. Împreună am dus o luptă pentru viață, despre care se va scrie în istorie.  Împreună, stimați colegi, am reușit să conturăm principiile de speranță, grijă, încrederea zilei de mâine, valori care atât de mult ne definesc. Aduc un omagiu tuturor medicilor, din toate vremurile. Recunoștință și adâncă plecăciune. Vă sunt recunoscător pentru modelul de responsabilitate, performanță și grija pe care o demonstrați în fiecare zi, pentru fiecare pacient, pentru fiecare caz. Împreună, în echipă, creștem Spitalul raional și devenim un nume de referință pentru Republica Moldova.”

În mesajul de salut Eleonora Tartacovschi, directoare interimară a IMPS  Centrul de Sănătate Sângerei: „Misiunea noastră nu este ușoară, iar rolul medicului într-o societate informațională și post-pandemică crește; nu suntem doar medici, mai suntem și lideri de opinie, îndrumători și promotori ai unui comportament responsabil pentru sănătate. Să nu uităm asta. Vă doresc sănătate și liniște, răbdare și rezistență, apreciere și respect din partea pacienților și celor dragi.”

În semn de apreciere și recunoștință pentru activitatea ireproșabilă, capacitatea de sacrificiu, grija față de pacienți, profesionalismul și devotamentul cu care își exercită profesia, mai mulți medici, lucrători medicali, farmaciști, stomatologi au primit diplome, din partea Ministerului Sănătății, Guvernului, Consiliului raional, IMPS Spitalul Raional și Centrul de Sănătate Sângerei.

Marcela Baciu, șefa Secției  Anestezie  și Terapie Intensivă a IMPS Spitalul Raional s-a învrednicit de Diploma de Excelență din  partea Guvernului Republicii Moldova, înmânată de către Igor Curca.  Ea a spus pentru ziarul Ecoul nostru:  „Sunt enorm de mândră că fac parte din categoria oamenilor care, aduc bucuria  continuității neamului în fiecare familie, care dăruie o rază de speranță suferindului, tratează boala cu sufletul, în baza simplei chemări a inimii. Diploma primită îmi  reamintește de această responsabilitate, pentru că avem o datorie față de oameni, pe care o respect cu tot sufletul. Această satisfacție o împart cu  echipa mea și le sunt enorm de mult recunoscătoare pentru frumoasa conlucrare.  

Suntem capabili și  facem față stresului indiferent de situații, întrucât în medicină nu există jumătăți de măsură, noi, ne dedicăm în totalitate, demonstrează perfecțiunea și devotamentul cu care activăm noi zilnic.  Toleranța, empatia și altruismul de care dăm dovadă ne desemnează ca personalități ferme, bazate pe principii, valori și spirit de sacrificiu.

Tuturor colegilor le adresez sincere felicitări cu prilejul zilei profesionale, le doresc să fie sănătoși, mereu plini de energie, cutezanță, răbdare, echilibru și tenacitate, iar toate dificultățile să le depășim împreună cu tărie și stoicism.”

Evenimentul a fost încununat de evoluarea în scenă a talentatei artiste  Tatiana TURTUREANU, surpriză pentru lucrătorii medicali din partea  Consiliului Raional.

În semn de mulțumire pentru clipele de revelație sufletească, artista a fost răsplătită cu aplauze furtunoase și flori.