DISTRIBUIȚI
În poză: discuții pentru aprobarea recepției finale

Copiii din satul Copăceni vor beneficia în curând de condiţii mai bune pentru instruire şi educaţie. Leagănul copilăriei lor se va afla în incinta gimnaziului. Spaţiul oferit pentru o grădiniţă modernă a fost reparat în urma implementării unui proiect susţinut financiar de Guvernul României, prin Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM). Recent o comisie raională, împreună cu reprezentanţii FISM, Administraţia Publică Locală, administraţia gimnaziului şi a grădiniţei au examinat efectuarea lucrărilor executate şi s-au expus asupra modului de îndeplinire a acestora pentru aprobarea recepţiei finale.

Agentul economic care a câştigat licitaţia publică pentru implementarea proiectului, conform condiţiilor contractului a avut de executat lucrările de reparaţie a spaţiului interior a viitoarei instituţii pentru copii. Membrii comisiei au inspectat îndeplinirea lucrărilor de reparaţie şi au rămas satisfăcuţi de calitatea acestora.Vasile HADÎRCĂ, responsabilul tehnic a informat că „au fost finalizate lucrările civile la grădiniţa de copii din satul Copăceni, inclusiv lucrări de acoperiş, lucrări de faţadă. Pe interior s-au efectuat lucrări de finisare la sistema de încălzire şi lucrări în cantină, schimbarea pardoselei, aprovizionarea cu apă caldă şi rece.Costul lucrărilor îndeplinite este de 1 mil.759735 lei.”. Acesta a fost cel de-al doilea contract, primul fiind reziliat. În cadrul primului contract au mai fost efectuate lucrări în sumă de încă 1 mil.100 mii lei, surse financiare asigurate de Guvernul României. Lucrările în cel de-al doilea contract au fost efectuate mult mai operativ, mai calitativ şi în sprijin reciproc unii cu alţii, într-o colaborare prielnică ritmului de lucru necesar. Lucrările au fost îndeplinite şi a fost lansată propunerea de recepţionare a obiectului…

Mai departe puteți găsi în numărul 17 a ziarului din această săptămână