Putem spori transparența investițiilor capitale

Putem spori transparența investițiilor capitale

1622
DISTRIBUIȚI

Din ianuarie 2016 Asociaţia Presei Independente (API) a lansat un nou proiect care va fi implementat cu susţinerea Ambasadei Marii Britanii la Chişnău din Fondul pentru Buna Guvernare. Proiectul vizează „Sporirea transparenţei investiţiilor capitale publice prin con sultarea propunerilor cu locuitorii comunităţilor” şi va fi implementat în 15 oraşe din Republica Moldova. Oraşul Sângerei face parte din acest proiect.

Ambasada Britanica la Chisinau.rbg
Printre reprezentanţii mass media-regionale care participă la implementarea acestui proiect este şi publicaţia „Ecoul nostru”. Ziarul va informa cititorii săi şi cetăţenii despre utilizarea banilor publici şi conform obiectivului proiectului va contribui la sporirea transparenţei investiţiilor capitale publice. Acesta va fi implementat în teritoriu pe durata lunilor februarie – mai, inclusiv. Redacţia va avea drept parteneri în acest proces primăria oraşului Sângerei, inclusiv şi cetăţenii săi. Pe această durată de timp vor fi organizate şi promovate mai multe activităţi de facilitare a transperenţei banilor publici şi de identificare a priorităţilor strategice de investiţii capitale. În acest scop în conlucrare cu primăria, redacţia va organiza şi va coordona consultări publice cu cetăţenii, cu participarea diferitor grupuri de cetăţeni. Va fi pusă în dezbateri ideia proiectului de investiţii capitale cu părţile interesate, care îşi pot aduce contribuţia la procesul de selectare, după caz, a proiectelor de investiţii capitale prioritare. În baza consultărilor publice autoritatea executivă va elabora programul multianual de investiţii capitale. În acest scop vor fi selectate şi vor fi date publicităţii deciziile şi sugestiile cetăţenilor, grupurilor de lucru participante la consultările publice în determinarea priorităţilor de investiţii capitale.

Prin intermediul ziarului inclusiv, la rubrica Agenda Săptămânii cetăţenii vor fi informaţi cu calendarul consultărilor şi dezbaterilor publice, pentru a putea participa fiecare doritor şi contribuabil cointeresat în procesul de transparenţă al investiţiilor capitale în teritoriul primăriei.

Consultările publice, fiecare în parte, va finaliza cu sinteza ulterioară a tuturor propunerilor şi opiniilor participanţilor în vederea gestionării raţionale a banului public şi direcţionării sale către proiecte în binele cetăţeanului. Ziarul şi-a propus să revină la rubrica sa Cere Socoteală pentru Banii Publici şi cu regularitate în fiecare ediţie. Va publica articole cu referire la acest subiect şi la desfăşurarea activităţilor de implicare a cetăţenilor în procesul transparenţei investişţiilor capitale în primăria Sângerei. Astfel publicaţia va fi antrenată permanent în procesul de monitorizare a implementării proiectelor de investiţii capitale.

Monitorizând, vom asigura reflectarea subiectelor de interes public, luând în calcul obligatoriu sugestiile cetăţenilor şi alte aspecte relevante care trebuie să le cunoască contribuabilul. Astfel vom mobiliza opinia publică care va da semne clare APL despre priorităţile reale ale oraşului pentru investiţii capitale.

La finele săptămânii trecute, vineri, 29 ianuarie, curent API a organizat la Chişinău un Atelier de lucru cu tematica investiţiilor capitale. Reprezentanţii a 13 publicaţii periodice regionale au participat la această activitate de instruire susţinută prin proiectul Ambasadei Britanice.

Obiectivul trainingului „Planificarea şi implementarea proiectelor de investiţii capitale. Avantajele asigurării transparenţei investiţiilor capitale” a fost instruirea jurnaliştilor la tema informării cetăţenilor despre procesul de planificare şi de valorificăre a banului public. În baza subiectului abordat jurnaliştii, implicaţi în proiect, au primit instruiri şi recomandări cu privire la participarea în implementarea proiectului.

Petru Macovei, directorul executiv API, a motivat jurnaliştii prezenţi în participarea lor în poiectul transparenţei investiţiilor capitale. Inga Burlacu, consultant API şi Veaceslav Negruţă, expert în finanţe publice, au oferit un şir de recomandări şi modalităţi de organizare a activităţilor în teritoriu, de colaborare cu APL şi cu cetăţenii oraşului în vederea asigurării transparenţei investiţiilor capitale, activităţi prevăzute de proiectul în implementare.

„Publicația a fost finanțată de către Ambasada Britanică Chișinău prin Fondul pentru Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru conţinutul acestei publicaţii aparţine autorului, şi nu neapărat reflectă poziţia Guvernului Britanic.”