DISTRIBUIȚI

Centrul Metodic al Direcției Educație Sângerei a organizat recent Atelierul de formare continuă a profesorilor de educație fizică din raion. Activitatea s-a desfășurat cu genericul „Sportul dă zile vieții și viață anilor” și a avut drept subiect „ Lecția de educație fizică- abordări și tendințe metodologice moderne.” LT„ Olimp” a găzduit atelierul, pregătind și susținând întreg programul de activitate prevăzut de acesta.

Activitatea proiectată a început cu un cuvânt de salut, susținut de Ludmila Șișcanu, directoarea instituției-gazdă. Ea a prezentat oaspeților condițiile optime care le oferă liceul pentru studii, le-a vorbit despre corpul didactic, format din profesioniști cu un nivel înalt de calificare : flexibili, dinamici, energici, despre parteneriatele raionale, naționale și internaționale pe care le are stabilite instituția publică liceală, cât și despre performanțele școlare ale liceenilor. După acest moment au fost susținute orele demonstrative, drept modele care pot fi preluate de profesorii din raion asistenți la ele. Profesorul Viorel Onceanu a susținut în clasa a IX- a „A” în sala de sport ora demonstrativ- practică„ Volei. Acțiuni tehnico- tactice compuse din preluare, pasă și lovituri de atac”. În clasa a II-a „A” învățătoarea Ludmila Duca a demonstrat lecția „Dezvoltarea calităților motrice”. Proiectul transdisciplinar„Cross- curricular: Condiția fizică a omului- capacitatea corpului de a face față solicitărilor cotidiene” a fost realizat în cl.XII „B”de o întreagă echipă de creație. În realizarea acestui proiect didactic s-au manifestat: N.Urecheanu, O. Bîrsanu,L.Spînu, L.Cucoș, L.Melinte.
Profesorii de educația fizică participanți la acest atelier de lucru au apreciat înalt,cu note de foarte bine lecțiile la care au asistat și profesionalismul colegilor de la liceul-model. Aceste opinii le-au exprimat în momentul debrifării seminarului :Valeriu Copacinschi de la Gimnaziul „Iurie Boghiu”, Stela Sanduleac de la Gimnaziul „Ion Vatamanu”, Viorel Covalciuc de la Gimnaziul „ D.Matcovschi”, Aurelia Panaguță de la Liceul „N.Casso”. Dacă ar fi fost calificative mai mari decât foarte bine, ei au spus că le-ar fi înscris în dreptul lecțiilor acestor profesori.
Potrivit obiectivelor atelierului de lucru, Liceul „Olimp” urma în a doua etapă de desfășurare să prezinte și o activitate extracurriculară, pe care au dedicat-o profesorului de educație fizică și sport Nicolae Urecheanu, cu ocazia împlinirii a 50 de ani consacrați școlii,elevilor, sportului. Activitatea a fost întitulată „Popas aniversar:ani de slujire cu har,” pregătită și desfășurată după conceptul directoarei adjunct pentru educație,Victoria Stamatin.
Ca o răsplată pentru eforturile depuse și talentul manifestat de realizatorii întregului program Andrei Guzun,șeful Catedrei raionale de educație fizică și sport a expus concluzia finală:„Primiți recunoștința noastră pe care o atașăm tuturor participanților la aceste realizări la care am asistat. Am rămas cuceriți,minunați și mișcați. Recunosc, mare păcat am făcut asistând la lecții și la acest eveniment dedicat, savurând frumusețea și comoditățile liceului: v-am invidiat. În tot ce face Ludmila Șișcanu este tânără. Am avut impresia că am trecut pragul unei instituții școlare recent renovată, atât de frumos, proaspăt este totul”.
Ion Roșca, șeful Centrului metodic, a dat aprecieri înalte Consiliului de administrare a liceului pentru organizare și a recomandat profesorilor care au asistat să preia drept modele de implementare în practica lor a experienței instituției, inclusiv în abordarea personalității copilului în contextul educației fizice și sportului.