Profesia Dumneavoastră este una dificilă și neostenită

Profesia Dumneavoastră este una dificilă și neostenită

16
DISTRIBUIȚI

Profesia Dumneavoastră este una dificilă și neostenită care necesită profesionalism și efort considerabil,  dar și  căldură umană, de rând cu dragostea față de cei apropiați. Constat cu deosebită satisfacție, că datorită străduinței și abnegației Dumneavoastră, drepturile și așteptările unei numeroase categorii de cetățeni din raza primăriei Sângerei și raion de a fi protejați sunt, în temei, respectate și îndreptățite.

În pofida tuturor dificultăților pe care le întimpinați în activitățile zilnice, vă faceți cu demnitate, responsabilitate și dăruire de sine datoria, fără a măsura timpul aflat la serviciu. Întotdeauna sunteți receptivi și generoși, știți și reușiți să susțineți speranța persoanelor care s-au pomenit în situații de dificultate.

Fie ca aceste distinse calități să vă călăuzească cu prisosință și în continuare.

Așadar, cu prilejul Zilei Dumneavoastră profesionale, vă urez multă sănătate și forță pentru a putea fi alături de cei pentru care sunteți sprijin și alinare, iar eforturile depuse să fie încununate cu mult succes spre binele oamenilor!