Problemele cetăţenilor în grijile consilierilor

Problemele cetăţenilor în grijile consilierilor

33
DISTRIBUIȚI
Consilierii în timpul ședinței

În şedinţa ordinară desfăşurată recent, consilierii legislativului raional au examinat un şir de proiecte de decizie şi în mare parte au optat pentru promovarea lor.Pornind de la interesul cetăţenilor şi necesităţile vitale ale instituţiilor şi serviciilor raionale, ei au susţinut repartizarea mijloacelor financiare, au optat pentru o bună pregătire a instituţiilor de învăţământ pentru un nou an şcolar şi îmbunătăţirea odihnei de vară a copiilor,continuarea programului de gazificare şi asigurare cu apă potabilă a localităţilor,cât şi atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier pe teritoriul raionului. Preşedintele şedinţei a fost ales consilierul Arcadie COVALIOV.

Primele chestiuni examinate de pe ordinea de zi au ţinut de gestionarea finanţelor publice. Şeful Direcţiei Finanţe, Octavian BANARU a prezentat asistenţei o informaţie lărgită „Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2018”, care a fost aprobată de aleşii raionali. În a doua informaţie, el a solicitat  susţinerea  majorităţii consilierilor pentru modificări la bugetul raional pentru anul 2019. Şeful direcţiei nominalizate a explicat necesitatea revizuirii veniturilor şi cheltuielilor bugetare, inclusiv a alocării şi redistribuirii mijloacelor financiare pentru cheltuieli neprevăzute iniţial. Potrivit argumentelor prezentate, din contul soldului liber al Aparatului Preşedintelui Raionului, a fost necesară alocarea resurselor financiare pentru instalarea grilajelor metalice la Serviciul Raional de Arhivă, pentru achiziţionarea serviciilor Control de autor la obiectul,,Traseul de aprovizionare cu apă potabilă Soroca-Bălţi- Sângerei”, etapa a III-ea. S-au făcut alocaţii financiare pentru Primăria Cotiujenii Mici, în construcţia  reţelei de apeduct din Gura Oituz. A fost acoperită şi necesitatea Şcolii de Sport „Dumitru Atanasov”pentru reparaţia sălii de haltere, cât şi Casei Raionale de Cultură, pentru  reparaţia   fasadei şi scărilor principale.

De asemenea din contul soldului liber, la compartimentul transferuri cu destinaţie specială s-a decis alocarea mijloacelor financiare mai multor instituţii de învăţământ:LT„Mihai Eminescu”- contribuţii la instalarea sistemului de vintelare, cât şi plata alimentaţiei elevilor cazaţi în cămin,LT.,,Agapie”din Pepeni-contribuţia pentru proiectul cu suportul FISM 2018-centrala termică şi sistemul de încălzire în sumă de…

Continuarea articolului o puteți citi în nr.14 al ziarului.