DISTRIBUIȚI

Oferim oglinda acestei rubrici de data aceasta unei persoane importante din conducerea raionului, care la această trecere de ani sărbătoreşte un onorabil jubileu. Odată cu trecerea anilor nimbul de lumină de pe chip şi din suflet, zâmbetul şi bunătatea dăruită oamenilor nu i-au dispărut. Nici funcţiile mari care totdeauna le-a deţinut nu l-au îndepărtat de oameni şi-i dorim niciodată să-l îndepărteze. Acesta e atuul lui puternic, de personalitate, care-l menţine cu multă vioiciune, cu spirit activ. Nu după câţi ani înscrie calendarul vieţii, dar câţi îi simte el, Ion BÎRSANU, şeful adjunct al Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat.

Pentru el rai ceresc este Sângereiul. Aici s-a născut, aici şi-a înălţat veleatul. Nu are nimic mai sfânt ca acest loc, care este baştina, familie, rude, fraţi, fini şi prieteni, biserică a sufletului şi de credinţă, spaţiu de implicare şi de activitate pentru binele oamenilor şi pentru familia sa, pentru neam şi credinţă în viitorul acestuia. Important pentru el este locul printre oameni, ca în fiecare zi printre ei să vadă omul. În fiecare problemă se implică, nu lasă nici o adresare a cetăţeanului fără a o soluţiona sau a-l direcţiona spre instituţia sau serviciul care-l poate ajuta. Îi ascultă cu răbdare şi indulgenţă, îi înţelege şi le arată calea. În directia şi marea responsabilitate îi sunt serviciile desconcentrate şi descentralizate în teritoriu, o mare echipă de colaboratori având menirea de a contribui la prosperarea raionului şi schimbarea în bine a condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin obiectivele care şi le-au asumat. Din mediul lor şi dialogul susţinut cu ei am desprins concluzia că până a le cere, a-i dojeni în rutina zilnică de lucru, el manifestă onestitate, îi solidarizează să fie implicaţi. Cere să respecte obligaţiunile că sunt în mare parte bărbaţi, puternici şi trebuie să poată depăşi orice obstacol, să se ţină de cununa legii şi a regulamentului ce-l presupune serviciul în care este implicat fiecare, pentru a fi oneşti şi integri. „Aşa este normal să fie, să manifeşti atitudine. Până la urmă pornesc de la crezul meu de viaţă că omul pe pământ este grâul semănat de Dumnezeu”, ne-a spus Ion BÎRSANU.
Tot atât de sincer, de deschis către public şi de ataşat faţă de acesta este discursul său public. Cald, sincer, spus din inimă şi atitudinea plină de respect pentru profesionalismul şi dăruirea acestora cărora se adresează, fără fraze tari, sincer, fără rânduri scrise pe foaie din timp. Ca reprezentant al Guvernului în teritoriu îi reuşeşte multe suprize pentru oamenii valoroşi din raion, a căror carieră de muncă merită strălucirea aprecierii măcar printr-o Diplomă de Excelenţă din partea organului central…

Mai departe puteți găsi în ziarul numărul 47 din săptămâna aceasta