DISTRIBUIȚI

Primăria comunei Bălăşeşti, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Director al Bibliotecii Publice din s. Sloveanca.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al Bibliotecii Publice, depun personal la sediul organizatorului (la primărie), în termen de 15 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de participare la concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
1. Cerere de participare la concurs, conform anexei nr. 1( conform Ordinului Ministerului Educaţiei, Culturii şi cercetării nr. 748 din 10.06.2019);
2. Copia actului de identitate;
3. Copiile actelor de studii, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
4. Certificatul medical privind starea sănătăţii;
5. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 4.
Telefon de contact: 0-262-74-1-92