Preşedintele raionului a semnat un Acord de colaborare cu Camera de Comerţ...

Preşedintele raionului a semnat un Acord de colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie

Vera TABARCEA

779
DISTRIBUIȚI

Preşedintele raionului Vasile MARANDIUC a semnat un Acord de colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Evenimentul a avut loc la data de 24 septembrie curent,  în sala de şedinţe a Consiliului raional.

 

La eveniment au fost prezenţi: Valeriu LAZĂR, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, Vasile MARANDIUC, preşedintele raionului, Ion CEBOTARI şi Mihail BÂRSAN, vicepreşedinţii raionului, Vladimir DIDILICA, vicepreşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie nominalizate, Ion BÂRSANU, şeful adjunct al Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, Gheorghe BRAŞOVSCHI primarul de Sângerei, Maria CONDORACHI viceprimara oraşului, consilieri orăşeneşti, şefii subdiviziunilor subordonate Consiliului raional, şefii serviciilor desconcentrate și agenţi economici.

Cu un mesaj de salut şi de deschidere a evenimentului a ieşit în faţa asistenţei   preşedintele raionului, care şi-a manifestat receptivitatea faţă de noul Acord de colaborare. La rândul său, Valeriu LAZĂR a subliniat importanţa obiectivelor comune pe care le vor realiza în baza Acordului, drept un suport imperios pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii din raionul Sângerei. Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie în discursul său a lansat  operatorilor economici invitaţie de participare la evenimentele de afaceri organizate de instituţia pe care o conduce. Binevenită ar fi prezenţa acestora la seminarele şi trainingurile organizate atât în ţară, cât şi peste hotare, la diferite stagii pentru manageri şi în misiuni de afaceri, expoziţii