DISTRIBUIȚI

Consiliul raional al Sindicatului Educației și Științei o organizat marți, 17 decembrie curent Conferința de dare de seamă și alegeri a noului președinte al sindicatului, cât și a noilor structuri în cadrul consiliului. Forumul sindicaliștilor s-a desfășurat în incinta Centrului de Creație și Agrement Sângerei și a avut un caracter deliberativ. La conferința au fost delegați 86 de sindicaliști, câte un delegat de la fiecare organizație primară. Potrivit argumentelor președintei Comisiei de validare Stela Dorojneac „81 de delegați au aprobat Raportul Comisiei de validare”.
La momentul alegerii președintelui Consiliului raional al Sindicatului Educației și Științei, mai mulți lideri sindicali au propus candidatura președintelui care a administrat până la acest moment treburile sindicaliștilor, Maria Rapcovschi. După 16 ani de activitate în calitate de președintă a Sindicatului Educației și Științei, ea și-a retras candidatura, invocând motive de sănătate. Pentru funcția de viitor președinte al Consiliului raional al Sindicatului a fost propusă și înaintată candidatura lui Ion Roșca, șeful Cabinetului Metodic al Direcției Educație.
În rezultatul procedurii votului secret aplicat, Ion Roșca a fost ales președinte cu 77 voturi pro și 7 împotrivă, din numărul delegaților cu drept de vot.
Lucrările Conferiței de dare de seamă și alegeri ale sindicaliștilor din domeniul educației Sângerei au fost moderate de Ludmila Șișcanu,președinta Prezidiumului, membră a Biroului Executiv. Maria Rapcovschi a prezentat Raportul pe marginea activității Consiliului raional al Sindicatului Educației și Științei pe perioada anilor 2014-2019. Potrivit celor raportate „ activitatea Consiliului a fost axată pe unirea și coordonarea acțiunilor organizațiilor sindicale și apărării drepturilor membrilor sindicatului. În toate instituțiile de învățământ activează organizații sindicale și liderii sindicali. Astfel la ziua de astăzi numărul membrilor sindicatului este de 2253 de membri și 62 comitete sindicale.Pe parcursul anilor s-a cimentat acest colectiv al sidicaliștilor care au avut mare grijă de oamenii săi: prin ajutor material în situații dificile, prin suport de instruiri, susținerea activităților sindicale în fiecarte organizație primară, prin servicii juridice și consultări oferite membrilor, prin întremări a sănătății în stațiuni balneare, în baza biletelor de recuperare oferite gratuit de sindicat , prin organizarea și susținerea spartachiadelor sportive și a festivalurilor de creație artistică a colectivelor de sindicaliști ”, a continuat raportul președinta .
Aportul liderilor sindicali care pe principii de voluntariat s-au implicat în munca de sindicalist nu va fi dat uitării, a recunoscut președinta M.Rapcovschi și a exprimat recunoștințe sincere celor care au fost în pas , în cuget cu ea și au îndeplinit o muncă enormă, neremunerată, doar pentru binele și susținerea colegilor, membri ai sindicatului, inclusiv a majorării salariale. Liderii sindicatului au dus vocea președintei în fiecare colectiv și organizație sindicală. În acest sens au răsunat numele liderilor sindicali:EugeniaȘușu de la LT„N.Casso”, Valeriu Copacinschi , Gimnaziul Flămânzeni-Coșcodeni, Veronica Loghin, Gimnaziul Bălășești, Tatiana Petrov, Liceul „Ion Creangă” din satul Rădoaia, Maria Eșanu, Grădinița nr.1 Sângerei și încă mulți, mulți alții.
Mulți dintre ei s-au implicat în discuții pe mariginea raporului prezentat și au apreciat munca președintei cu calificative de bine și foarte bine. Aceste poziții au fost exprimate de membrii sindicatului Ana Gubceac, Stela Dorojneac, Veronica Loghin, Valeriu Copacinschi, Stela Sanduleac și Maria Buceatchi, manageri școlari, de Tatiana Petrov și Vasile Spânu. De câte ori au apelat au fost ajutați. Au avut în față un lider al sindicalelor și un președinte puternic, cu respect față de principiile democrației și cu Legea Sindicatului pe masă, în oricare acțiune întreprinsă. După perdeaua acestor cerințe, au descoperit totdeauna și au avut o persoană caldă, înțelegătoare, deschisă în a sprigini și a ajuta membrul sindicatului și omul din fața ei.
Membra Biroului executiv al Sindicatului Educației și Științei, Angela Albu, după o experiență de 15 ani de lider sindical, a recunoscut justețea diapazonului larg al aprecierilor frumoase și pozitive pentru munca președintei Maria Rapcovschi și pentru susținerea sa din partea Biroului Executiv și conlucrarea în luarea deciziilor împreună. Dar știind că mai e loc de performanțe în activitatea sindicalistă cu mult mai bune, în virtutea potențialului uman și a competențelor sindicale, ea a propus să fie acceptat calificatul „bine” în aprecierea muncii pe această perioadă a președintei și a organelor consiliului.
Cum a sugerat noul președinte ales, Ion Roșca. ”Una dintre schimbări care o văd în activitatea de mai departe a Consiliului raional al Sidicatului este ca liderul sindical din fiecare instituție de învățămănt să fie alături cu scaunul său de managerul instituției.”