DISTRIBUIȚI

Numai acela va înțelege ce este acest domeniu, care îi va fi sacrificat o parte din sine, care va fi luptat pentru a salva și a suferi pentru a-l înfrumuseța. Atunci se va ivi în el dragostea pentru domeniu. Un domeniu nu este numai suma intereselor. Aceasta este greșala. El este suma jertfelor…
(Antonie de Saint-Exupery)
Un subiect important al cercetării spiritual-științifice este sufletul care „își are rădăcina în trup și înflorește în spirit, dar în centrul sufletului străluminează eul!” Acesta poate fi stimulat sau înhibat de dezvoltarea și manifestarea sa în două direcții: a curentului biologic –ereditar și a ambientului sociocultural. Pentru a armoniza spiritul/sufletescul cu corpul/ trupescul copilului, psihopedagogul aplică diferite tehnici și metode.
Metodica trebuie să conțină elemente artistice, deoarece arta este una din modalitățile prin care se desfășoară și se consumă activitatea totală a omului. Educarea copiilor în spirit creativ contribuie la dezvoltarea lor. Deoarece copiii rareori posedă limbajul și dezvoltarea cognitivă necesare procesării și redării experiențelor, ei își completează comunicările în mod spontan, cu ajutorul formelor simbolice de expresie și comunicare, cum ar fi joaca, metaforele și o varietate de imagini vizuale, auditive și kinestezice.
Din punct de vedere psihologic, educația artistică dezvoltă capacitatea motorie și îmbunătățește echilibrul emoțional. Între artă și joc există deosebiri și asemănări considerabile. Principalul rol al artei este de a contribui la dezvoltarea organizării psihice a persoanei. Aidoma artei, jocul înseamnă dezrobire, el eliberează de realitate, descătușează. Mesajul lui este libertatea prin acțiiune și prin vis. Cu toate acestea, în artă nu mai e prezent jocul de imagini și sentimente, aici are loc alegerea imaginilor și sentimentelor expresive, frumoase și capabile să se ordoneze în simboluri armonioase.
Arta construiește o lume care se impune spiritelor prin ordine și prin legile sale. Jocul devine artă atunci când cel care joacă este un artist.

Aliona IVANENCO, psiholog clinician, Logoped or. Sângerei