Părintele IOAN, la minunatul jubileu

Părintele IOAN, la minunatul jubileu

197
DISTRIBUIȚI
În poză: Părintele IOAN

Evlavie şi onoare deosebită purtăm în suflet şi cu acest aliaj în inimile noastre mergem la biserică. Nu doar la slujbă şi la sfânta Liturghie, mergem să-l felicităm pe părintele Ioan URSACHI, parohul Bisericii „Sfântul Gheorghe”din Sângerei cu ocazia jubileului vieţii.
Şaizeci de făclii şi lumânări de sănătate aprindem pentru el, bucurându-l şi ne rugăm de sănătate pentru Prea cucernicul părinte. Şaizeci de îngeri să-i planeze de asupra chipului şi cărărilor vieţii cu aceste lumini şi pază dumnezeiască.
Părintele Ioan este trimisul lui Dumnezeu printre noi şi marea parte a creştinilor care astăzi ctitorim biserica şi o avem drept casa sufletelor noastre. Îl avem alături, ne păstoreşte, ne îndeamnă şi ne statorniceşte în credinţă. O viaţă de mirean, de om dăruită bisericii şi enoriaşilor, acesta este părintele sărbătorit la cei 60 de ani ai vieţii.Ocrotindu-ne de păcate, de rele, el se roagă pentru mântuirea neamului sângereian şi a sufletelor noastre. Noi îl urmăm în toate, îi dăm ascultare şi dacă el e cerul pentru noi, ne străduim să fim pământul în care cresc florile credinţei, seminţe presărate de el prin tot ce face în numele creştinităţii şi credinţei sfinte dumnezeieşti.
Am trăit alături de părinte mai multe momente deosebite din viaţă ca slujitor al bisericii. Din anul 1988 încoace, de când s-a statornicit cu slujba la biserica noastră, el participă necontenit la importantele momente ale vieţii mirenilor, oamenilor localităţii. Cu el împărtăşim bucuria naşterii pruncului şi primim binecuvâtarea sa, cu el descoperim şi trăim taina cununiei, ne întăreşte în momentele de perdere a persoanelor dragi şi se roagă pentru un loc de tihnă în împărăţia cerească. Avem nevoie de părinte ca de lumina cerului, ca de aerul care-l respirăm, de sănătate, de bunurile ce ni le-a dat Dumnezeu. Părintele este asemeni pentru noi.
Îl felicităm din suflet şi alături de corul bisericesc, de cei dragi, ai familiei sale frumoase, evlavioase şi cu fermitate în credinţă, îl slăvim cu „Mulţi ani trăiască!”.
Alături de Ordinul ”Ştefan cel Mare”, cu care a fost onorat la 55 ani de viaţă, de Ordinul „Paisie Cuviosul Velicicovschi” (la 30 de ani de preoţie), înmânate de Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, sperăm şi cu această ocazie să-i apară la reverul portului său preoţesc încă o distincţie onorabilă, binemeritată de sfinţia sa.
Cu multe plecăciuni de sănătate, enoriaşi şi ctitorii Bisericii „Sfântul Gheorghe” din oraşul Sângerei