O şansă pentru angajare

O şansă pentru angajare

163
DISTRIBUIȚI

Satul Rădoaia are o populaţie de 5714 locuitori, dintre care 4100 apţi de muncă. Problema cu care se confruntă locuitorii este lipsa locurilor de muncă. În urma constatării că în comunitatea noastră este o criză a locurilor de muncă ne-am manifestat dorinţa implicării directe a Bibliotecii ca Centru Informativ şi Consultativ în proiectul ,,O şansă pentru angajare cu ajutorul Tehnologiilor Informaționale de Comunicare ( TIC)”.

Biblioteca în partenierat cu Oficiul Forţei de Muncă din raion, cu Administrația Publică Locală Rădoaia am dezvoltat un program de activităţi cât mai interesante şi mai utile pentru grupul ţintă respectiv. Mai întîi am propus un chestionar care a avut scopul de a evalua nivelul de cunoştinţe în domeniul TIC. Am oferit participanţilor spațiul Centrului Informaţional Public creat în Biblioteca Publică Rădoaia, echipamentul tehnologiilor informaţionale primit de la programul NOVATECA, a fost determinat numărul de instruiri posibile şi necesare, au învăţat a scrie un CV, o scrisoare de intenţie. Au fost incluse metode interesante de căutare a informaţiei necesare pe site-urile corespunzătoare. În perioada iulie-octombrie 2016, șase persoane au beneficiat de serviciul nou implementat de biblioteca din Rădoaia. Patru dintre aceste persoane şi-au găsit un loc de muncă, datorită serviciilor oferite de către bibliotecă. Igor Condratiuc, participant al acestui proiect a menţionat că ,,doream să-mi găsesc un loc de muncă peste hotare, dar întâmplător am văzut un anunţ afişat pe panoul informativ, precum, că BP Rădoaia invită pe cei care solicită obţinerea informaţiilor privitor la angajare în câmpul muncii. M-am adresat la bibliotecară, astfel am făcut parte din echipa serviciului nou. Programul a fost foarte util şi am avut posibilitatea să accesez site-urile în căutarea informaţiei necesare, acum îmi pregătesc actele pentru a pleca peste hotare”. Alina Cupceanu a menţionat ,,că eu nu mi-am găsit încă un loc de muncă, dar datorită acestui serviciu am însuşit modul de căutare a informaţiei necesare pe site-urile corespunzătoare, accesarea poştei electronice, scrierea unui mesaj, ataşarea documentului, completarea CV-ului.” Programul a fost util şi pentru angajatori. Conlucrarea permanentă cu conducătorii instituţiilor publice locale au oferit posibilităţi ca să fim informaţi despre locurile de muncă vacante. Inovaţia implementată de bibliotecă este un exemplu de dezvoltare a bibliotecii în comunitate. Aceasta a adus beneficii concrete de angajare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Activităţile de serviciu vor continua la bibliotecă. Parteneriatele vor fi extinse şi după finalizarea serviciului. Beneficiarii serviciului si-au asumat angajamentul de a contribui ca apropiaţii lor să practice cunoştinţe în TIC.