Neajunsurile în serviciile sociale, sporesc nemulțumirea beneficiarilor

Neajunsurile în serviciile sociale, sporesc nemulțumirea beneficiarilor

65
DISTRIBUIȚI

    La birourile de serviciu ale specialiștilor Secției Asistență Socială și Protecția Familiei din incinta Consiliului raional permanent sunt solicitanți. Aceștea vin fie cu problemele lor drept beneficiari sau drept persoane care prestează servicii celor care nu se pot întreține de unii singuri. Nu mai puțin în acest timp alți solicitanți contactează specialiștii, pe șefa secției Maria Huzun la telefon. Cetățenii din această categorie aici își găsesc răspunsul la întrebările care-i frământă.Puțini înțeleg că această echipă de specialiști care-i deservesc, înscriindu-i în serviciile care sunt dezvoltate în raion, fac acest lucru conform unor prevederi legale și regulamente, nu din propria dorință. Ei nu sunt niște magici care să poată cuprinde durerea fiecărui, interesul și problema vieții. Din acest punct de vedere unii dintre solicitanți sunt nemulțumiți, ori că nu sunt cuprinși cu ajutor social, ori că rându-i prea mare pentru a beneficia de suportul serviciilor de asistență socială. Nemulțumiți, aceștea își varsă necazul, spunând că regretă că trăiesc într-o țară,unde nu este o pioritate grija față de acestă categorie de cetățeni, unde pensiile sunt prea mici, iar handicapul lor și sărăcia cu care se confruntă le limitează toate puterile de a se lupta cu ele și a se bucura cât de cât de viață.
     Printre solicitanții serviciilor Asistenței Sociale și Protecție a Familiei, am întâlnit cetățeni care urmau să primească consultație cu privire la încadrarea în serviciul de asistent personal. Potrivit Mariei Huzun„ persoanele cu dizabilități severe, care nu dispun de capacitatea de a se autodeservi, a lua decizie, au nevoie de un asistent personal. În raion este dezvoltat acest serviciu , dar nu acoperă toate necesitățile. Circa 140 persoane înscrise în registru sunt în așteptare de a fi încadrate în serviciul respectiv.Actual avem în serviciu 56 de persoane. Este un procent foarte scăzut față de necesitatea care se impune ,” ne-a informat șefa secției. Din acest motiv, a neajunsului, se întâmplă să crească nemulțumirea oamenilor care se confruntă cu aceste necazuri. Însăși specialiștii secției susțin că ei cu multă bunăvoință ar cuprinde toate necesitățile, dacă ar fi posibil. Serviciul este foarte bun. Persoana cu dezabilități severe, fiind asistată de un asistent personal, rămâne în familie, se menține într-un mediu mai prietenos și binevoitor, are posibilitate de a comunica cu rudele și familia lărgită. Serviciul dat oferă privilegiul că astfel de persoane nu sunt sustrase din mediul lor, dar rămân în comunitate, având grijă de ele asistentul personal, angajat prin serviciul respectiv .
    Nemulțumiri apar și în altă direcție ce vizează prestarea serviciilor de asistență socială, cum ar fi: distribuirea biletelor de reabilitare -recuperare a persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități în Centrul de reabilitare „ Victoria” din or.Sergheevca, regiunea Odessa și la Centrul republican pentru recuperarea sănătății invalizilor și pensionarilor „ Speranța” din or. Vadul lui Vodă , aflate în subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Familiei din R.Moldova. Aliona Roșca, specialista secției, responsabilă de domeniul dat, a confirmat faptul că „ rându-i mare, solicitările sunt multe”. Acum sunt deserviți și pleacă la tratamente în baza biletelor de recuperare, persoanele care s-au înscris în rândul de așteptare în anul 2016. Numărul de bilete de recuperare care-l oferă Ministerul Muncii , Protecției Sociale și Familiei este mult mai mic decât solicitările și persoanele care au așteptat mai bine de trei ani să poată beneficia de o foaie de recuperare în sanatoriul respectiv. Numai la Centrul din Vadul lui Vodă numărul persoanelor care au așteptat trei ani de zile însrise în rând este de 752 , iar Ministerul vizat oferă doar 400 bilete de recuperare a sânătății. Cu mult regret , înconjurând lucrurile să nu-i dezamăjească, Aliona Roșca aduce explicații persoanelor în așteptare încă, mai urmnează să aibă răbdare, că așteptarea lor mai poate continua, că vor beneficia de biletul gratuit pentru reabilitare în următorul an, depășindu-și cu mult timpul de așteptare. În loc de trei ani, sunt nevoiți să aștepte al patrulea an . Nu toți doritorii, care au așteptat vor primi biletul de recuperare mult râvnit. Vor trebui să mai aștepte. Încă 116 persoane urmează să fie deservite în anul care vine, dintre cele care s-au înscris în rând în anul 2016. Nemulțumiți de această stare de lucruri, aceștea din nou își revărsa descumpănirea, ciuda, mânia asupra specialiștilor Secției Asistență Socială, de parcă aceștea ar fi Ministerul care nu distribuie numărul de bilete de tratament preconiat. După răspuns de ce nu pot merge la recuperare , persoanele în cauză vin la secție, cer socoteală Alionei Roșca, Mariei Huzun, celorlalți specialiști. Momentele dificile și de nemulțumire care vin din partea celor rămași cu așteptarea, sunt depășite cu o răbdare și toleranță cât ziua de muncă de mare.. de care dau dovadă specialiștii de aici.
Nu este prima oară când ne convingem că asistența socială este un sector destul de dificil. Echipa secției, fiecare pe partea sa de responsabilitate, cât nu s-ar strădui să împace toate doleanțele, oricum nemulțumiți sunt mai mulți decât recunoscători pentru accesul lor la serviciile sociale.
     Ne-am oprit și la alte aspecte ale asistenței sociale. Ajutorul social, suportul monetar adresat familiilor defavorizate, în situație de risc, nu întotdeauna soluționează problemele sociale, în care nimeresc aceste familii. Persoanele care nu au copii, nu are cine le gestiona banul, au nevoie să fie asistate. De fiecare dată este nevoie de intervenția asistentului social comunitar. Odată cu intrarea în perioada sezonului rece, foarte multe persoane , nefiind înformate, vin la asistența socială după ajutor social. Nu cunosc că trebuie să înainteze o cerere de solicitare către asistentul social din comunitate, care este examinată mai întâi la nivel local. Foarte mult descomfort provoacă aceasta de fiecare dată. Neștiind, nefiind bine informați , oamenii fac drumuri bătătorite, înrăiți că sunt purtați pe drumuri, pe viața lor mai specială, pe asistenul social, pe primărie, pe țară , pe tot. Soluția ar fi în majorarea pensiilor, așa încât să nu mai umble cu mâna întinsă după ajutor social, și un șir de acte de confirmare a necesității acestuia că i se cuvine ori ba acest ajutor. Cu această propunere către Guvernul Republicii Moldova ar veni beneficiarii serviciilor de asistență socială, dar și specialiștii Secției Asistență Socială și Protecție a Familiei.
     Astfel lucrurile s-ar așeza la locul lor, familiile defavorizate ar dispune de condiții mai normale de trai și nemulțumirea lor contra tuturor ar sfârși.