DISTRIBUIȚI
În poză: vice-directorul Gheorghe CĂRĂUȘ, cu participanții la recoltare

  Calendarul lucrărilor agricole din acest sezon este completat cu zile pline de muncă de către agricultorii (mecanizatori, combaineri) Întreprinderii „Tofan şi Coo”. Cu toate că recolta obţinută la hectar este mai mică decât au muncit şi au aşteptat, toamna este de aur pentru ei. Sunt antrenaţi la recoltarea culturilor din grupa a doua, floarea soarelui, apoi porumbul. Aroma de lanuri pârguite îi ţine cu sufletul la gură , de dimineaţă până în noapte târziu la strânsul roadei, dar şi la pregătirea terenurilor pentru recolta următoare.
Echipajul în componenţa combainerului Ion PRISACARU, a ajutorului său Valeriu CIOBANU finaliza strânsul floarei soarelui pe suprafaţa de 143 hectare , ca adevăraţi împăraţi ai câmpului. Cel mai experimentat mecanizator şi şi de bună voinţă pentru toţi Ion VOLENTIRU continua să umple hambarele, transportând seminţele de la combină în hambarele pline. În această muncă pe care o cu mult drag este urmat de alţi colegii săi, Nicolae DONŢU şi Ion RUDEI. Ajutată de o echipă de lucrători auxiliari, şefa depozitului Eugenia RUSU primeşte recolta, cu multă răspundere, spunându-ne că primul…

Mai departe citi în ziarul din săptămâna aceasta