DISTRIBUIȚI
În poză: vice-directorul Gheorghe CĂRĂUȘ, cu participanții la recoltare

   Calendarul lucrărilor agricole din acest sezon este completat cu zile pline de muncă de către agricultorii (mecanizatori, combaineri) Întreprinderii „Tofan şi Coo”. Cu toate că recolta obţinută la hectar este mai mică decât au muncit şi au aşteptat, toamna este de aur pentru ei. Sunt antrenaţi la recoltarea culturilor din grupa a doua, floarea soarelui, apoi porumbul. Aroma de lanuri pârguite îi ţine cu sufletul la gură , de dimineaţă până în noapte târziu la strânsul roadei, dar şi la pregătirea terenurilor pentru recolta următoare.
Echipajul în componenţa combainerului Ion PRISACARU, a ajutorului său Valeriu CIOBANU finaliza strânsul floarei soarelui pe suprafaţa de 143 hectare , ca adevăraţi împăraţi ai câmpului. Cel mai experimentat mecanizator şi şi de bună voinţă pentru toţi Ion VOLENTIRU continua să umple hambarele, transportând seminţele de la combină în hambarele pline. În această muncă pe care o cu mult drag este urmat de alţi colegii săi, Nicolae DONŢU şi Ion RUDEI. Ajutată de o echipă de lucrători auxiliari, şefa depozitului Eugenia RUSU primeşte recolta, cu multă răspundere, spunându-ne că primul spunându-ne că primul lucru care-l face domnul director – achită plata de arendă cotaşilor, conform prevederilor contractului. Alţi mecanizatori, Andrei PRESCUR şi Ion ZELINSCHI, discuiesc, zi şi noapte, aducând terenurile agricole la bune condiţii pentru semănatul de toamnă. Aratul de zăble se efectuiază pe suprafaţa de 120 hectare. Atât Gheorghe CARĂUŞ, directorul adjunct al unităţii agricole, cât şi brigadierul Simion PERCIUN sunt precauţi şi mereu în preajma oamenilor antrenaţi în aceste munci agricole. Au grijă să meargă lucrurile cât se poate de susţint, organizat, fără staţionări şi mecanizatorii să fie alimentaţi la timp şi cu de toate asiguraţi.
Aşa sunt puse lucrurile aici, în spiritul bunului simţ de gospodar, al grijei şi al respectului faţă de oamenii care muncesc. Prin acest ataşament, ei percep recoltarea ca pe o bucurie de aur şi drept legătura lor cu câmpul în rod. „Sunt oamenii noştri de încredere, pe care ne putem bizui în oricare lucrare agricolă şi situaţie care apare sau poate apărea imprevizibil. Eu sunt recunoscător şi port în suflet şi în cuvântul spus un cald mulţumesc că îi am, că mă urmează, că sunt lucrătorii mei ”, susţine directorul intreperinderii.
Gherasim TOFAN, directorul acestei firme agricole, fiind inginer de profesie şi de vocaţie, mai este recunoscător şi pentru grija lor şi dragostea pentru tehnică, tractor sau combină, mai nouă, mai performantă, cu care pas cu pas reuşeşte să înzestreze procesul de muncă şi să bucure mecanizatorii cu tehnică mai nouă. El crede că e mare lucru să ai un mecanizator ca Ion VOLENTIRU, de mic la volanul tractorului şi în largul câmpului. Doar cu oameni de încredere alături cum îi are el poate să ţină piept la toate încercările cu care este încercuit an de an un producător agricol, să mai pună speranţă într-un nou început, care demarează din nou cu aratul de zăble şi semănatul de toamnă.
Pe munca lor ne ţinem o lume, un saţ al mesei. Pe munca lor se ţine bunăstarea şi tihna acestui pământ. O bucurie este pentru ei munca la strânsul recoltei, chiar de este mai puţină, cum e în anul acesta, afectată de consecinţele cumplitei secete.