Mult stimați concetățeni,

Mult stimați concetățeni,

21
DISTRIBUIȚI

Duminică, marcăm sărbătoarea națională — Ziua Independenței Republicii Moldova. Ziua care va rămâne pentru totdeauna înscrisă cu litere de aur în paginile cronice a edificării statului nostru – Republica Moldova. Independența a creat noi oportunități și responsabilități  pentru dezvoltarea țării pe cale democratică.

Au trecut 32 ani de când Parlamentul Republicii Moldova la 27 august 1991  ”… în numele întregii populații  a republicii, în fața întregii lumi… a declarat Republica Moldova stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului, în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale”.

Calea consolidării independenței este o cale pe care fiecare tara o parcurge în felul său. Specificul Moldovei constă în faptul că ea, dobândind cea mai largă recunoaștere internațională, depune eforturi considerabile pentru a deveni un stat consolidat cu valori democratice și spirituale, aspirând spre cele mai înalte cote de dezvoltare. Evident 32 ani este o perioadă de timp în care am înregistrat ascensiuni și descensiuni.

Conștientizăm cu toți că o adevărată independență presupune, în primul rând, bunăstare  cetățenilor, pace și dorința popoarelor de a trăi pe acest pământ, grija statului pentru cetățenii lui, triumful legii și dreptății.

Asta presupune că e nevoie de o consolidare a eforturilor pe toate dimensiunile ale societății. Este important să muncim pentru a avea instituiții competitive, a avea o economie dezvoltată cu aplicarea tehnologiilor avansate. Am speranța că raionul Sângerei are viitor frumos pentru că locurile pitorești, oamenii mărinimoși și ospitalieri, harnici și frumoși la chip nu au o dată au demonstrat că se poate și putem să înregistrăm cele mai înalte cote ale succesului.

În speranța că vom tinde sincer să realizăm aceste intenții nobile, din numele Cancelariei de  Stat și al meu personal felicit cu maximă căldură toți cetățenii raionului Sângerei cu prilejul Zilei Independenței, dorindu-vă  multă sănătate, bunăstare materială și spirituală, pace în țară și în sufletele Dumneavoastră, noi succese și noi realizări.

Să ne iubim țara. Să avem încrederea în propriile forțe, pentru a făuri un viitor frumos pentru copii și nepoții noștri.