DISTRIBUIȚI

Stimați arhitecți ai raionului

   În prima zi de luni a lunii octombrie, e sărbătoarea profesională a arhitecților, un plăcut prilej de a-i felicita și de a ne aminti încă odată de înalta misiune de arhitect. Creator al operelor arhitecturale, acesta știe să măsoare, să creioneze ideile de proiect, să mânuiască diverse unelte, să primească satisfacție când își vede înălțată creația.
Arhitectura formează mediul în care locuim și activăm, iar opera arhitecturală persistă de-a lungul veacurilor și transmite din generație în generație istoria poporului.
Anume arhitecților le revine sarcina de promovare a politicii statului în domeniul arhitecturii și urbanismului – protecției și utilizării adecvate a monumentelor de arhitectură și urbanistică, a nivelului arhitectural artistic al construcțiilor, creării unui mediu adecvat de viață și respectarea disciplinei urbanistice în teritoriu.
Cu prilejul Zilei Arhitectului, în numele funcțio-narilor din cadrul Consiliului raional, Aparatului Președintelui raionului și al meu personal, Vă doresc în primul rând realizări arhitecturale cât mai frumoase și durabile în raion, să fiți recunoscuți și apreciați după merite, să Vă mențineți talentul, spiritul creator și perseverența în autorealizare. Să aveți parte de multă sănătate, un cer senin, de soare plin, bucurii nemărginite, succes în toate și realizări deosebite.

Stimați concetățeni de vârsta înțelepciunii

    1 Octombrie, Ziua interna-țională a Persoanelor în etate, îmi dă prilejul să Vă transmit Dumneavoastră, oamenilor ajunși la vârsta înțelepciunii cele mai sincere și cordiale felicitări.
A devenit deja o tradiție frumoasă ca la 1 octombrie să celebrăm Ziua Mondială a oamenilor în etate, sărbătoare dedicată celor care poartă pe chip înțelepciune și lumină, iar în suflet putere și credință, înglobând adevăratul sens al experienței și al gratiudinii.
Cu acest prilej, vin să îmi exprim profunda recunoștință pentru toți cei care prin activitatea de o viață, au contribuit la bunăstarea întregii societăți și s-au dedicat creării viitorului. Dumneavoastră ați format generații, ați clădit istoria neamului și rămâneți a fi rădăcinile continuității. În numele Consiliului raional, dar și al meu personal, Vă asigur de adânca mea prețuire și totala mea recunoștință pentru lucrurile minunate pe care le-ați făcut pentru acest raion. Vă respect pentru curajul, demnitatea și forța cu care ați înfruntat greutățile vieții. Sunteți pentru cei tineri modele demne de urmat. Vă adresez cele mai sincere urări de bine, Vă doresc să aveți parte de multă sănătate, pace, bunăstare și ani îndelungați, respect și dragoste din partea celor apropiați, aprecierea celor din jur, atitudini generoase din partea generațiilor tinere, iar grija celor din jur să Vă bucure din plin.

Stimaţi Profesori

    Primiţi cele mai calde şi sincere felicitări cu ocazia zilei profesionale a personalului didactic din sistemul de învățământ.
Ziua Profesorului este una dintre cele mai frumoase sărbători, deoarece în viaţa fiecăruia dintre noi au fost profesori şi mentori datorită cărora ne-am realizat visele. Contribuția Dumneavoastră la dezvoltarea personalităţii fiecărui copil este crucială. Aţi fost şi rămâneţi promotorii bunătăţii, demnităţii umane şi cei mai buni prieteni ai elevilor şi părinţilor. Profesorilor nu le-a fost niciodată uşor.
De aceea profesează doar cei mai buni şi devotaţi cauzei de educare a oamenilor. Astăzi, profesorii se află în centrul vieţii sociale, aplică noi programe educaţionale, noi metode de lucru, realizează proiecte ştiinţifice, pentru că la baza profesiei didactice stă creativitatea. Anume ea îi ajută de fiecare dată pe profesori să cunoască şi să înțeleagă lumea cu elevii săi. Datorită talentului şi măiestriei Dumneavoastră ajungeţi la inimile elevilor şi discipolilor. Şi anume de profesori depinde cum va arăta societatea noastră în viitor.
Vă mulţumesc, stimaţi profesori, pentru munca nobilă, fidelitatea faţă de profesie, efortul zilnic depus pentru creşterea şi educarea tinerelor generaţii.
Vă doresc bucurii, sănătate, succese, optimism şi nu în ultimul rînd, elevi motivaţi, curioşi şi recunoscători. La mulţi ani tuturor celor care purtaţi în suflet grijă dăruirii luminii viitorului unei naţiuni.
Cu profund respect, Vasili MARANDIUC