Mesaje de felicitare

Mesaje de felicitare

822
DISTRIBUIȚI

Stimați economiști!

Cu prilejul sărbătorii profesionale – ZIUA ECONOMISTULUI, Vă adresez sincere felicitări și urări de sănătate, fericire, succese profesionale și prosperitate.
Îmi manifest aprecierea pentru activitatea și eforturile pe care fiecare colaborator din domeniul economic al raionului le întreprinde în vederea asigurării unei evoluții armonioase, competitive și viabile a sistemului economic.
Meseria de economist implică îndeplinirea unor sarcini și obiective complexe, ce necesită aptitudini și competențe profesionale înalte. Astfel, prin activitatea Dumneavoastră contribuiți în mod semnificativ la impulsionarea progresului, asigurarea bunăstării precum și la construirea unui viitor mai bun pentru întreaga societate.
În acest sens, avem misiunea de creare și consolidare a unui mediu economic stabil și prosper pentru agenții economici, care pot beneficia de cele mai bune practici acceptate la nivel internațional. Astfel, în această zi deosebită de marcare a meritelor muncii specialiștilor din domeniul economic, apreciem eforturile depuse de către toți economiștii din raion, dorindu- Vă viață îndelungată, bunăstare, noroc, noi performanțe, optimism, spirit inovator și realizări frumoase în dezvoltarea economică durabilă a raionului.

Stimați concetățeni de vârsta înțelepciunii!

1 Octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor în Etate, îmi dă prilejul să Vă transmit Dumneavoastră, oamenilor ajunși la vârsta înțelepciunii cele mai sincere și cordiale felicitări.
A devenit o tradiție frumoasă ca la 1 octombrie să celebrăm Ziua Mondială a oamenilor în etate, sărbătoare dedicată celor care poartă pe chip înțelepciune și lumină, iar în suflet putere și credință, înglobând adevăratul sens al experienței și al gratitudinii.
Cu acest prilej, vin să exprim profunda recunoștință pentru toți cei care prin activitatea de o viață, au contribuit la bunăstarea întregii societăți și s-au dedicat creării viitorului. Dumneavoastră ați format generații, ați clădit istoria neamului și rămâneți a fi rădăcinile continuității. În numele Consiliului raional, dar și al meu personal, Vă asigur de adânca mea prețuire și totala recunoștință pentru lucrurile minunate pe care le-ați făcut pentru acest raion. Vă respect pentru curajul, demnitatea și forța cu care ați înfruntat greutățile vieții. Sunteți pentru cei tineri modele demne de urmat. Vă adresez cele mai sincere urări de bine, Vă doresc să aveți parte de multă sănătate, pace, bunăstare și ani îndelungați, respect și dragoste din partea celor apropiați, aprecierea celor din jur, atitudini generoase din partea generațiilor tinere, iar grija celor din jur să Vă bucure din plin.

Stimați arhitecți!

În prima zi de luni a lunii octombrie, e sărbătoarea profesională a arhitecților, un plăcut prilej de a-i felicita și de a ne aminti încă odată de înalta misiune de arhitect. Creator al operelor arhitecturale, acesta știe să măsoare, să creioneze ideile de proiect, să mânuiască diverse unelte, să primească satisfacție când își vede înălțată creația.
Arhitectura formează mediul în care locuim și activăm, iar opera arhitecturală persistă de-a lungul veacurilor și transmite din generație în generație istoria poporului.
Anume arhitecților le revine sarcina de promovare a politicii statului în domeniul arhitecturii și urbanismului – protecției și utilizării adecvate a monumentelor de arhitectură și urbanistică, a nivelului arhitectural artistic al construcțiilor, creării unui mediu adecvat de viață și respectarea disciplinei urbanistice în teritoriu.
Cu prilejul Zilei Arhitectului, în numele funcționarilor din cadrul Consiliului Raional, Aparatului Președintelui raionului și al meu personal, Vă doresc în primul rând realizări arhitecturale cât mai frumoase și durabile în raion, să fiți recunoscuți și apreciați după merite, să Vă mențineți talentul, spiritul creator și perseverența în autorealizare. Să aveți parte de multă sănătate, un cer senin, de soare plin, bucurii nemărginite, succes în toate și realizări deosebite.
Cu respect, Vasili MARANDIUC, Președintele raionului