DISTRIBUIȚI

    Dragi tineri, Ziua Națională a Tineretului, este un prilej deosebit de a Vă adresa vouă, celor tineri, energici și curajoși, sincere urări de bine. Mă simt deosebit de onorat să declar că fac acest lucru cu multă plăcere și satisfacție sufletească. Or, tânăra generație este resursa cea mai valoroasă a raionului și cel mai sensibil segment al societății, care avansează și se impune ca un fenomen inedit, privește cu multă speranță și optimism în viitor.
   Grație talentului, energiei, entuziasmului vostru, ne facem drum spre circuitul valorilor europene.
    Administrația raionului are permanent în vizorul său problemele tinerilor, realizarea politicii de stat în domeniul tineretului, își călăuzește activitatea pe principiul cooperării cu societatea civilă și organizațiile de tineret care impulsionează și consolidează la dialogul constructiv între noua generație și celelalte forte sociale.
Astfel, strategia – cheie a administrației publice o constituie investițiile în crearea condițiilor, ce vor dezvolta multilateral personalitatea tânărului cu diverse surse, deoarece un stat dezvoltat poate fi fundamentat pe o economie bazată pe cunoaștere și cercetare.
Pentru viitor, contăm să consolidăm mecanismele ce vor cultiva cetățenia democratică și participarea la viața publică. În acest sens, exemplele-forte ne sunt Consiliul Raional al Tinerilor, rețeaua consiliilor locale etc.
    Vă îndemn să perseverați în materializarea aspira-țiilor și scopurilor pe care Vi le-ați stabilit, să aveți încredere în forțele proprii și în potențialul cu care sunteți înzestrați.
Vă doresc multă sănătate, energie inepuizabilă, avânt tineresc și elan care să contribuie la prosperarea raionului și Republicii Moldova.

Cu aleasă considerațiune, Președintele Raionului, Grigore CORCODEL BP