DISTRIBUIȚI

Ziua Națională a Culturii, sărbătorită la data de 15 ianuarie, îmi oferă o prielnică ocazie de a determina încă o dată rolul culturii în consolidarea spirituală a societății, promovarea și păstrarea valorilor umane și etno-culturale ale neamului nostru.
Consemnarea acestei sărbători este prilejuită de marcarea zilei de naștere a marelui poet al neamului, MIHAI EMINESCU, opera căruia este o dovadă a vocației internaționale a culturii noastre. În această zi de o semnificație majoră pentru conștientizarea rolului culturii în societate, cuvintele marelui nostru înaintaș sunt ca niciodată actuale. „Fără muncă nu există bunăstare, fără adevăr nu există cultură.” Citatul eminescian conține un imperativ care ne îndeamnă pe fiecare din noi să fim mai aproape de idealul de făuritori de cultură, mai aproape de ceea ce ne leagă pe toți într-un gest unic de solidaritate umană și comuniune națională.
Stimați lucrători din domeniul culturii, de sărbătoarea Dumneavoastră profesională Vă adresez cele mai sincere felicitări, expresii de profundă recunoștință și apreciere a nobilei Dumneavoastră activități. Grație abnegației, perseverenței și devotamentului ce-l manifestați, contribuiți la formarea unei ambianțe sociale sănătoase, fără de care nu poate domina bunăstarea, prosperitatea, înțelegerea și chezășia succesului. Vă doresc tuturor multă sănătate, energie creatoare, să fiți mereu în lumina frumosului pentru a Vă realiza visele, năzuințele și aspirațiile.

Cu aleasă considerațiune, Vasili MARANDIUC, Președintele raionului