Mesaj de Felicitare cu prilejul Zilei Lucrătorului Procuraturii

Mesaj de Felicitare cu prilejul Zilei Lucrătorului Procuraturii

176
DISTRIBUIȚI

Stimați colaboratori ai Procuraturii raionului, Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări cu ocazia Zilei Lucrătorului Procuraturii, care a devenit o bună tradiție de a fi consemnată în fiecare an la 29 ianuarie.
Exprim respectul și gratitudinea pentru munca Dumneavoastră nobilă consacrată triumfului Dreptății întru protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor precum și pentru contribuția la înfăptuirea actului de justiție.
Fiind unul din elementele esențiale ale sistemului de drept, Procuratura a dovedit că este unul din principalele atribute ale statului, care supraveghează respectarea legislației în toate sferele vieții.
Astăzi provocările și nevoile vieții cotidiene așteaptă soluții adecvate din partea tuturor angajaților Procuraturii. De eficiența activității Dumneavoastră depinde atât siguranța în societate, cât și încrederea poporului, în felul în care Vă îndepliniți datoria, care de altfel, echivalează cu garanția unei vieți liniștite, cu imaginea atât a profesiei Dumneavoastră, cât și a raionului,Țării noastre ca Stat de Drept.
Sperăm ca activitatea pe care o desfășurați să fie susținută necontenit și apreciată după merite de întreaga societate, iar prin consacrarea plenară misiunii încredințate să asigurați supremația Legii. Vă doresc sănătate trainică, prosperitate, dârzenie, împliniri în plan personal, succese remarcabile în onorarea obligațiunilor de serviciu.
Cu alese considerațiuni, Vasili MARANDIUC, Președintele Raionului